Etiske prinsipper og forpliktelser

Formålet med våre etiske prinsipper er å vise ansvar for samfunnet og markedet som vi betjener, ved å drive vår virksomhet med høy etisk standard.

Medlemmer i NHO Reiseliv skal:

  • møte gjestens krav og forventninger på en saklig og informativ måte
  • ta sin del av ansvaret for opplæring i bransjen
  • følge lover og regler som er utarbeidet av sentrale og lokale myndigheter
  • overholde god regnskapsskikk og etterleve krav til bruk av kvalifisert revisor
  • besørge nødvendige registreringer og medvirke i kampen mot svart arbeid
  • kjøpe varer og tjenester av leverandører med god etisk standard
  • vise aktsomhet ved tilbud om gjenytelser i forbindelse med kontrakter og innkjøp
  • engasjere de ansatte i arbeidet for god etikk i bedriften (bekreftes ved innmelding)
  • overholde NHOs og NHO Reiselivs vedtekter og beslutninger som fattes i henhold til disse

Medlemskapet omfatter virksomheten i Norge (morselskap med underavdelinger og datterselskaper).

Bindingstiden er 2 år og utmeldingsfristen er 6 måneder eller til tariffavtalen utløper hvis bedriften har slik avtale.

 
Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: