Reiselivslederen: – Det virker som om fisketurisme er i vinden

Offersøy feriesenter

Gunnar Fenes driver Offersøy Feriesenter på Hinnøya. Foto: Offersøy Feriesenter.

Fisketurisme er i vinden, skal vi tro Gunnar Fenes, som driver Offersøy Feriesenter på Hinnøya. Han har et økende behov for flere ansatte, og har utvidet sesongen for turistfiske.

I forbindelse med Norsk Opplevelseskonferanse som foregår i Narvik denne uken, har NHO Reiseliv invitert til et bransjeforum for bedrifter som driver med havfisketurisme. I denne Reiselivslederen har vi tatt en prat med en av deltakerne på bransjeforumet: Gunnar Fenes, som driver Offersøy Feriesenter på Hinnøya. Det er Norges største øy, som ligger delvis i Nordland og delvis i Troms. 

Offersøy Feriesenter:

Sommeren er en viktig sesong for dere som driver med havfisketurisme. Hvordan vil du beskrive sommeren 2018?

Sommeren 2018 har vært en meget bra sesong selv om vi har hatt litt nedgang i omsetningen i forhold til 2017, som var et toppår for oss. Den dårlige forsommeren i Nord-Norge kan kanskje være en medvirkende årsak.

Hvor kommer turistene fra?

Vi har gjester fra mange forskjellige land. Veldig mange kommer fra Sverige og Finland, men også fra Tsjekkia, Russland, Ukraina, Polen, Tyskland, Nederland og Østerrike. I tillegg har vi en god del nordmenn som ferierer hos oss.

Hva får de oppleve hos dere?

På Offersøy får gjestene oppleve den fantastiske skjærgården vi har. Det er kort vei til de gode fiskeplassene, og er de heldige, får de se både ørn og hval mens de fisker.

Hvordan ser du på fremtiden?

Jeg ser lyst på fremtiden! Det virker som om fisketurisme er i vinden, har fått mer positiv omtale og er veldig populært hos mange. Vi har et økende behov for flere ansatte, spesielt i sommersesongen. Vi har allerede fått utvidet sesongen med vinterturisme og merker også at turistfiskesesongen starter tidligere og slutter senere enn tidligere år.

Vi og våre gjester bidrar til at lokalbutikkene får økt omsetning Gunnar Fenes, daglig leder på Offersøy Feriesenter 

På hvilken måte er Offersøy Feriesenter en viktig jobbskaper? Hvilke ringvirkninger gir bedriften? 

Offersøy Feriesenter er en viktig bedrift i den lille bygda vår. Vi sysselsetter cirka fire årsverk, og vi og våre gjester bidrar blant annet til at lokalbutikkene får økt omsetning. Vi bruker også en del transport-, vaskeri- og håndverkertjenester i kommunen.

Hva er den største utfordringen for din bedrift?

Kvalifisert arbeidskraft vil nok alltid være en utfordring for en liten bedrift som oss i et utkantstrøk. Strengere lover og regler med tanke på alt som skal rapporteres og dokumenteres, og avviksskjema som skal skrives for den minste ting, gjør at det blir mindre tid til å gjøre det vi egentlig skal – nemlig å ta oss av gjestene våre.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: