Frister med selbasseng, akvarium og panoramakino

#005

Lofoten: Anne Grete Johansen mener Opplevelseskonferansen er en viktig arena for alle som driver med opplevelsebasert reiseliv. Foto: Privat.

– Jeg tror på en lys fremtid for opplevelsesbransjen, sier direktør Anne Grete Johansen ved opplevelsessenteret Polaria.

Anne Grete Johansen er 56 år gammel, har en master i strategi og ledelse og er tidligere leder av Ungt Entreprenørskap Troms. Hun har mange år bak seg i reiselivet og kjenner nordnorsk reiseliv godt. Dette er nok noe av grunnen til at hun i 2018 ble headhuntet til stillingen som direktør på det arktiske opplevelsessenteret Polaria i Tromsø.

– Jeg vil beskrive meg selv som en åpen, tydelig, rettferdig og iverksettende, men krevende leder. Jeg er opptatt av å delegere ansvar, informere og involvere mine ansatte, sier Johansen. 

Midt i Tromsø sentrum, i en helt særegen bygning som forestiller isblokker skjøvet på land av havet i Arktis, finner du opplevelsessenteret Polaria. Foto: Privat.

29. – 31. oktober deltar hun på Opplevelseskonferansen i Lofoten, som har et spesielt fokus på miljø og bærekraft i år.

– Konferansen er en viktig møteplass for alle som driver med og er opptatt av opplevelsesbasert reiseliv i Norge. Her er det høy kvalitet på både innhold og foredragsholdere, og temaene som tas opp er relevante og fremtidsrettet. I tillegg er det en fin arena for læring, nettverksbygging og erfaringsutveksling, sier Johansen.  

Polaria tilbyr arktiske kunnskapsopplevelser

Polaria er et opplevelsessenter for hele familien og er ett av to steder i Europa hvor du kan se storkobbe på nært hold. Senteret ble etablert i forbindelse med flyttingen av Norsk Polarinstitutt til Tromsø. Gjennom kunnskapsbaserte utstillinger, laget i samarbeid med forskere fra Framsenteret, skal Polaria speile noe av klima- og miljøforskningen som foregår i arktiske strøk.

I selbassenget bor det fire lekne seler som trener flere ganger om dagen. Trening og fôring av selene er en av Polarias mest populære attraksjoner. Foto: Privat.

– Hos oss kan du kjenne, oppleve og forstå hvorfor livet i havet og livet på land er helt avhengig av hverandre, sier Johansen.

Senteret har både selbasseng, akvarium og en unik panoramakino som viser filmer av noen av de mest spektakulære naturfenomenene i regionen.

– I akvariet finnes de fleste fiske- og skalldyrartene fra vårt polarstrøk, og man kan oppleve både seler, steinbit og bittesmå haier på nært hold, sier Johansen. 

– Det vi erfarer er at både barn og unge, og andre besøkende og tilreisende vil mer enn å bare se på selene. De ønsker kunnskap om hele arktisk, sier Johansen.

– Lever som vi snakker når det gjelder bærekraft

Et bærekraftig reiseliv blir stadig mer aktuelt, og er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne. Dette gjennspeiles også i tematikken under Opplevelseskonferansen i Lofoten hvor både grønt skifte i flytrafikken og bærekraftige smaksopplevelser er på agenda. 

Flere av utstillingene til Polaria gir innsikt i hvilke menneskeskapte utfordringer regionen står overfor og hvorfor endringer i klimaet og utslipp av miljøgifter i naturen får så store konsekvenser for dyre- og plantelivet.

Polaria er mye besøkt av skoleelever og barnehagsbarn, og gir informasjon og veiledning til unge som er nysgjerrige på Arktis. Foto: Privat.

I tillegg til å bidra informativt, er Polaria klimapartner i Troms. Klimapartnerne jobber for å redusere egne klimagassutslipp og jobber sammen for en grønn samfunns- og næringsutvikling.

– Vi er opptatt av digitalisering og digital styring av drift for økonomisering. Vi bruker elbil og utfordrer leverandører og samarbeidspartnere på klimavennlige tjenester og leveranser, sier Johansen.

Tror på en lys fremtid for opplevelsesbransjen

Polaria har 47 medarbeider. Blant de ansatte er det både heltid og deltidsstillinger, flere unge og personer i arbeidspraksis. I tillegg er senteret av stor relevans for biologistudenter ved Universitet i Tromsø. Alle de ansatte bor i Tromsø, og bidrar med skatteinntekter til kommunen.

Hos oss kan du kjenne, oppleve og forstå hvorfor livet i havet og livet på land er helt avhengig av hverandre

Anne Grete Johansen, Polaria

I 2018 hadde senteret 143 000 gjester, 60 prosent tilreisende fra utlandet og 40 prosent nordmenn.

– Både Tromsø og Polaria er helårsdestinasjoner, og vi har like mange gjester i august som i januar. Vi har også sett en årlig vekst av besøkende i vintersesongen, sier Johansen.

– Vi tilbyr opplevelser med kvalitet og er et godt helårsprodukt for tilreisende. Vi planlegger både utvidelse og nye utstillinger i samarbeid med Framsenteret og deres 21 forskningsinstitusjoner. Jeg tror på en lys fremtid for opplevelsesbransjen med mange spennende, nye gjester, avslutter Johansen.

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: