– Destinasjonsselskapene må være tydelige pådrivere for bærekraft og fungere som talerør på vegne av reiselivsnæringen.

#205

Ove Gjesdal, reiselivssjef i Visit Lillehammer. Foto: Anne Siri Nørstebø.

– Vi må samarbeide for å bygge en bedrifts- og destinasjonskultur der folk er stolte av jobbene sine og av regionen. Det vil resultere i enda flere fornøyde gjester, mener Ove Gjesdal, reiselivssjef i Visit Lillehammer.

Hva er dine mål og hva brenner du for som reiselivssjef i Visit Lillehammer?

Det handler først og fremst om mennesker. Jeg ønsker å skape et attraktivt, morsomt og utviklende arbeidsmiljø i Visit Lillehammer. Jeg brenner for at vi som destinasjonsselskap skal bidra til at Lillehammer og Gudbrandsdalen blir Norges mest attraktive og tilgjengelige opplevelsesregion. Vi har mange av forutsetningene for å lykkes med dette, men det krever at vi klarer å bygge et lag av både reiselivs- og opplevelsesnæringene, de offentlige aktørene og andre interessentgrupper. Klarer vi å bygge en bedrifts- og destinasjonskultur der vi er stolte av både jobbene våre og regionen er jeg sikker på at vi også får fornøyde gjester. Det er for meg nøkkelen til verdiskapingsveksten.

Ove Gjesdal, Visit Lillehammer

  • Alder: 47 år
  • Utdanning: Master i reiseliv fra Univeristy of Surrey
  • Antall ansatte i Visit Lillehammer: 10
  • Visit Lillehammer:  Nettside, Facebook, Instagram

Hva tenker du om destinasjonsselskapenes rolle fremover?

Det er en utrolig spennende tid for destinasjonsselskapene nå. Det er frivillig å være medlem, det betyr at vi må levere verdi på tjenester og oppgaver som hver enkelt aktør ikke løser best alene. Vi i Visit Lillehammer skal bidra til å skape reiselyst til regionen, hovedsakelig via digital markedsføring der fokuset nå er skape historier og innhold som engasjerer og deles.

Vi må både tenke norske målgrupper og nærmarkeder internasjonalt. Da må vi samarbeide både på landsdelsnivå men også i tematiske nettverk. Det handler imidlertid ikke bare om å nå turistene direkte. Fortsatt er det viktig med relasjonsbygging både mot incoming, turoperatører og salgsleddene i MICE-markedet.

I tillegg til markedsarbeidet mener jeg at destinasjonsselskapene har en viktig rolle ift. destinasjonsutvikling. Vi har siden 2010 jobbet systematisk med utviklingsprosjekter som skal styrke både sesonger, nye tematiske områder, nye markeder osv. Bærekraftig utvikling må stå sentralt i alt arbeid vi gjør. Som ledd i et slikt utviklingsarbeid mener jeg at destinasjonsselskapene har en særskilt viktig rolle med å lage møteplasser og bidra til nye koblinger mellom de tradisjonelle reiselivsbedriftene, FoU miljøene, arrangører, storytelling-miljøer, teknologiselskaper etc. Det er i skjæringspunktet mellom ulike kompetanseområder at innovasjon oppstår.

Til slutt mener jeg også at destinasjonsselskapene også må være et talerør på vegne av reiselivsnæringen, både lokalt og nasjonalt enten det handler om bane og vei, vindmøller, eller andre rammebetingelser.

Hvordan kan norske reiselivsbedrifter og destinasjoner bidra til en bærekraftig utvikling?

Lillehammer.

Selv om arbeidshverdagen vår først og fremst handler om verdiskaping må vi forstå at økonomisk vekst henger sammen med miljømessige og sosio-kulturelle forhold. Visit Lillehammer er merket som bærekraftig reisemål. For oss er ikke dette en utmerkelse; det er en forpliktelse. Vi må finne stadig bedre løsninger fra et bærekraftig perspektiv. Det handler om å dyrke fram det som er ekte og har en forankring, og som vi kan være stolte av – enten det handler om mat, historiefortelling eller opplevelsesutvikling. Vi må fokusere på de gjestene som kan være hos oss i flere dager, med minst mulig klimautslipp i forhold til reisen, og som er opptatt av å oppleve både natur og kultur.

I tillegg til å ha konkrete handlingsplaner, er det viktig at reiselivsbedriftene sertifiserer seg og gjennomfører egne aktiviteter knyttet til bærekraft. Sist, men ikke minst må destinasjonsselskapene være tydelige pådrivere.

Snowballkonferansen er en viktig møteplass for norske destinasjonsselskaper. Hvilke tanker gjør du deg om konferansen i årene som kommer?

Vårt mål med Snowballkonferansen er å bidra til økt kompetanse og en diskusjon om hva som er viktig for norsk reiseliv og i sær destinasjonsutvikling. Deltagerne har høyere forventninger til programmet og innlederne for hvert år som går; det er selvsagt krevende, men også svært spennende. Konferansen skal løfte frem næringsaktører som lykkes og som vil dele sin historie. Vi må tørre å ta tak i vanskelige problemstillinger, som for eksempel klimautfordringene. Samtidig må vi ha innledere som evner å begeistre. Jeg ønsker at konferansen ikke bare skal være et to dagers avbrekk fra hverdagen, men et viktig bidrag slik at man kan fokusere bedre de andre 363 dagene i året.

Hvilke forventninger har Visit Lillehammer til resten av vintersesongen og sommersesongen?

Det er selvsagt morsomt å være reiselivssjef når vi er i flytsonen. Denne vintersesongen kom litt sent i gang, men tegner til å bli en av de beste vintersesongene noen gang. Et usikkerhetsmoment fortsatt er påsken som kommer veldig sent i år. Vi ser en trafikkvekst om vinteren fra internasjonale markeder. For flyselskapene er vinteren lavsesong; her har vi en samarbeidspartner både i Avinor og flyselskapene som vi må jobbe tettere sammen med i årene som kommer.

Sommersesongen har hatt en positiv utvikling de siste årene der også nordmenn har oppdaget alle de spennende destinasjonene og opplevelsene vi har i Norge. Det vil nok også prege sommeren 2019.

De åtte kommunene som Visit Lillehammer jobber for har omtrent like mange gjestedøgn både sommer og vinter. Med vekst i begge sesongene er jeg optimist, både for 2019 og årene som kommer.

Hvordan var din beste norgesferie?

Min beste norgesferie var bobilferien vi hadde sammen med to andre familier i 2017. Vi leide bobil i Trondheim, kjørte Kystriksveien og opplevde Helgelandskysten og Lofoten. En fantastisk reise, mange uforglemmelige opplevelser og en flott ferieform der både luen og badebuksen ble tatt i bruk.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: