– Viktigst at gjestene føler seg trygge og godt ivaretatt

#205

Administrerende direktør Bjørn Håvard Solli i Tusenfryd.

I år er det først og fremst viktig at gjestene føler seg trygge og godt ivaretatt under besøket her, sier Tusenfryd-direktør.

#205

Gjestene i Tusenfryd har vist forståelse for korona-tiltakene i parken i sommer. Foto: Tusenfryd AS.

Tusenfryd åpnet sine porter igjen 13.juni og har derfor hatt omtrent 30% færre driftsdager enn normalt denne sommeren. 

Etter å ha fryktet for hele sesongen, var administrerende direktør Bjørn Håvard Solli først og fremst glad for at Tusenfryd i det hele tatt fikk åpne igjen. Parken valgte å starte forsiktig med svært begrenset gjestevolum, og hadde vesentlig færre besøkende enn normalt i juni.

Smittevern i fokus

I samarbeid med de andre store fornøyelsesparkene i Norge har Tusenfryd utarbeidet en egen bransjestandard, bygget på myndighetenes anbefalinger om avstand, hygiene og at syke skal holde seg hjemme. Maksantallet på gjester i parken er også et viktig tiltak.

– I Tusenfryd er det mer enn 100 desinfeksjonsdispensere, og renholdsrutiner har økt frekvens og omfang. I tillegg er det avstandsmarkeringer i kø-ganger til både attraksjoner, spisesteder, butikker og ved hovedinngangen. Billetter kan nå bare kjøpes via web og ikke i luke, sier Solli.

Solli påpeker at tiltak tilrettelegger for at gjesten kan følge gode smittevernråd, men det krever også at den enkelte gjest er bevisst på sitt ansvar og bidrar.

– Vi håper også at gjestene har forståelse for de restriksjoner som kommer som en følge av dette og at alle bidrar med å være bevisst på sitt kollektive ansvar. Vår erfaring er at folk skjønner dette, sier Solli.

Må snu gjester i døra

Tross begrensninger i driften er Solli og kollegene opptatte av å tilrettelegge for en morsom dag selv om det er smittevernstiltak som påvirker eksempelvis kapasitet i driften. Tilbakemeldingene så langt har vært veldig gode.

– Det har også vært veldig positiv respons i markedet og etterspørselen etter billetter er stor. Alle dager så langt har vært mer eller mindre utsolgt, og trenden ser veldig positiv ut for sommeren så langt, sier Bjørn Håvard Solli, adm. direktør i Tusenfryd.

Selv i et normalår er det stort sett nordmenn som besøker parken, så Tusenfryd har vært mindre sårbare for stengte grenser. Likevel påpeker Solli at så lenge smittevernrådene som myndighetene har i dag fortsatt er gjeldende, vil de ikke kunne drive med full kapasitet og følgelig ikke kunne oppnå normal omsetning.

Bilde av to gutter som klatrer på Tusenfryd-maskoten Fryd. Foto: Tusenfryd AS

I år er det først og fremst viktig at gjestene føler seg trygge og godt ivaretatt under besøket her, forteller Tysenfryd-direktør Solli. Illustrasjonsfoto: Tusenfryd AS.

Vil fortsatt trenge tiltak

Tusenfryd-direktøren sier at enkelte tiltak fra myndighetene sin side har hjulpet noe på driftssituasjonen. Det gjelder for eksempel den midlertidige justeringen av momssatsen for opplevelser. Solli advarer imidlertid om at tiltakene på langt nær er tilstrekkelige til å kompensere for normal omsetning for hovedsesongen. I tillegg mener han at kontantstøtteordningen fortsatt ikke fungerer helt optimalt sesongbaserte virksomheter.

Alt i alt er Solli fornøyd med å ha kunne åpne parken, og mener det viktigste er tryggheten til gjestene i Tusenfryd:

– I år er det først og fremst viktig at gjestene føler seg trygge og godt ivaretatt under besøket her, avslutter han.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: