Bedriftene må få strømhjelp

Publisert

Foto som viser armene til to personer som peker på ulike steder på et påskrevet ark, plassert mellom to datamaskiner på et bord.

NHO har bedt om at bedrifter får hjelp til å håndtere økte strømkostnader. Nå har saken fått støtte på stortinget, hvor KrF fremmet et representantforslag.

Siden desember har forbrukere fått avslag i sin strømpris over 70 øre i tillegg til andre hjelpeordninger for enkelte. NHO, inkludert NHO Reiseliv, har bedt om at også bedriftene må få hjelp til å håndtere strømkostnadene i en spesiell situasjon, primært rettet mot små og mellomstore bedrifter i utsatte deler av landet.  Nå har saken fått støtte på stortinget, hvor KrF fremmet et representantforslag.   

NHO understreket igjen det sterke behovet for strømstøtte til næringslivet med et brev til regjeringen 10. mars :
"Med bakgrunn i dagens prissituasjon for energi, den raske omleggingen av europeisk energipolitikk og utfordringene dette medfører for norske bedrifter, foreslår NHO at det etableres en ordning for strømstøtte til bedrifter, med rask iverksettelse."

Krf skriver som begrunnelse for forslaget sitt:  Kraftprisen har økt ekstraordinært mye de siste månedene. En så stor prisøkning er en utfordring for samfunnet slik en kjenner det, med små forskjeller mellom folk, åpne idrettshaller, ungdomsklubber og kirker og et aktivt landbruk over hele landet. Derfor har Kristelig Folkeparti tidligere i vinter foreslått en makspris på 50 øre per kWt for alle strømkunder gjennom vintermånedene. Partiet mener derfor  at regjeringen bør "videreføre strømkompensasjonen fra 1. april til 31. juni 2022, med en makspris på strøm på 50 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift som skal gjelde alle strømkunder, fra husholdninger og sekundærboliger og frivillige og ideelle organisasjoner til næringsdrivende og bedrifter."

Følg saken på stortinget her

Se også: Vi trenger en strømpakke til bedriftene

 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: