Møte med Næringsministeren om viktige tiltak for reiselivet

Publisert

NÆRINGSMINISTER MØTTE: Sammen med Fellesforbundet, Norsk Reiseliv, Virke og LO ga NHO Reiseliv innspill til viktige tiltak for reiselivet - både på kort og lang sikt. Foto: NHO Reiseliv.

Denne uken møtte NHO Reiseliv den nye næringsministeren og politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet der vi ga innspill om viktige tiltak for reiselivet fremover.

Viktige temaer som ble diskutert var hvordan reiselivet kan bidra i det grønne skiftet samtidig som næringen skaper lønnsomme arbeidsplasser. Hvilke fortrinn har Norge i denne omstillingen? Hvilke virkemidler og rammebetingelser er avgjørende for å sikre grønn utvikling og vekst i reiselivet fremover og hva kan myndighetene gjøre for at næringen skal lykkes.  

Anerkjenner reiselivets rolle som en viktig eksportnæring  

Næringsministeren anerkjente reiselivets rolle som en viktig fremtidsnæring som kan bidra til å øke Norges eksportinntekter de neste årene. Han støttet næringens ambisjon om å doble eksportinntektene, og understreket viktigheten av at flere nordmenn ferierer i eget land. Videre understreket han at tjenestenæringen, som reiseliv er en del av, kommer til å bli enda viktigere fremover; en næring i vekst som kan gi Norge flere ben å stå på etter hvert som oljenæringen trapper ned.  

Oppdaterte næringsministeren på situasjonen i reiselivet, og hvilke tiltak som er nødvendige 

Sammen med Fellesforbundet, Norsk Reiseliv, Virke og LO ga NHO Reiseliv innspill til viktige tiltak for reiselivet - både på kort og lang sikt. NHO Reiseliv understreket at mange reiselivsbedrifter, særlig i Nord-Norge, fortsatt rammes av pandemien. Mange mangler store deler av kundegrunnlaget sitt. Utenlandske turister uteblir og større konferanser og kongresser lar vente på seg. I Troms og Finnmark melder 84 prosent av reiselivsbedriftene at de rammes av tapet av utenlandske vinterturister. Les NHO Reiseliv oppdaterte situasjonsanalyse her.  

NHO Reiseliv var klar på at myndighetene må iverksette kompenserende tiltak for reiselivet gjennom vinteren. Les mer om NHO Reiselivs politiske arbeid her.  

tre mennesker på topptur på et fjell i solnedgangen

Dette er situasjonen for norsk reiseliv nå

Oppdatert 10. februar 2023

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for februar viser at pilene begynner å peke oppover igjen.

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: