– Norge har mange verdier som har blitt enda viktigere

Publisert

Kristin Krohn Devold på talerstolen under NHO Reiselivs Årskonferanse 2022.

Reiselivet skaper bedrifter, arbeidsplasser og opplevelser, vi bygger samfunn, bolyst og destinasjoner og vi begeistrer gjester, ansatte og innbyggere.

Det var hovedbudskapet til NHO Reiseliv-direktøren da hun talte til en fullsatt sal med representanter fra norsk reiseliv på NHO Reiselivs årskonferanse i Trondheim denne uken.

Reiseliv er byggesteinen for befolkningsvekst og mot fraflytting. Det blir et viktig budskap i kommunevalgkampen, understreket Kristin Krohn Devold både fra talerstolen og til media under NHO Reiselivs årskonferanse 2022.

Kristin Krohn Devold var tydelig i sin tale om at nå er unntakstilstanden over, og norsk reiseliv kan glede seg over et enormt vekstpotensial:

– Prognoser viser at reiselivets omsetning vil doble seg frem mot 2030. Reiselivet er en viktig del av den sosiale infrastrukturen som bringer mennesker sammen, og den verdien ble knalltydelig under pandemien. Reiselivet skaper de sosiale møteplassene som gjør at folk vil bo der og besøke stedet. Reiselivet sørger for uteliv, at det er steder å feire bursdag, at man kan dra på konsert. Uten oss skjer det lite. Uten oss tømmes kommunene for folk. Reiseliv er byggesteinen for befolkningsvekst og mot fraflytting. Det blir et viktig budskap i kommunevalgkampen, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Vestlige verdier verdt å forsvare

Krohn Devold mener Norge har mange verdier som har blitt enda viktigere, og som er verdt å forsvare:

– Norge har mange verdier som er ettertraktet nå: å dra til land som har stabilitet, frihet, demokrati og åpenhet, et land som byr på flotte naturopplevelser og som har god plass. Vi har verdier, historie, kultur, natur og identitet. Det er vårt reiselivsprodukt og det er det kunden vil oppleve. Putin og pandemien har gjort vårt produkt viktigere.

Reiselivet er en del av løsningen på verdens utfordringer

Verden står ovenfor store utfordringer som adresseres i FNs 17 bærekraftsmål. NHO Reiseliv-direktøren er klar på at reiselivet er en viktig del av løsningen på utfordringer som klimakrisen, utenforskap, likestilling og helse:

– For reiselivet er bærekraft som vann i vasken, strøm i kontakten, nett til mobilen. Det ligger i bunn for alt vi jobber med, sier Krohn Devold.

– Vi er de mest likestilte, som gir flest unge jobb, som inkluderer flest med utenlandske bakgrunn. Reiselivet består av overnatting, servering og opplevelser, som stort sett er tilnærmet utslippsfrie. Transportleddet kan også bli helt utslippsfri med el-biler, el-ferger og busser og etter hvert kortdistanse el-fly hvis myndighetene stimulerer til det. Reiselivet jobber sammen med landets kommuner for å bygge bærekraftige byer og destinasjoner. Reiselivet er like viktig for de som bor og de som besøker. Næringen jobber med å redusere matavfall, vi resirkulerer og vi jobber med folkehelse gjennom sunn mat og naturbaserte aktiviteter, fortsetter Krohn Devold.

Morgendagens reiseliv var tema for NHO Reiselivs årskonferanse 2022.

Få har plass til så mange med så ulike bakgrunner som reiselivet

NHO Reiseliv-direktøren snakket også om utfordringene reiselivet har med rekruttering, men var tydelig på at næringen har mange fortrinn som gjør oss attraktiv for fremtidige arbeidstakere:

– Vi er en hyggelig, sosial bransje, vi er uformelle, mange kan skape sin egen karriere, vi har mange ungdommer, vi er kreative, vi er en bransje for folk som brenner for matopplevelser, vi er likestilt, vi har fleksibilitet, vi er en internasjonal bransje. Vi har plass til stor bredde fra dem med master fra hotellhøyskolen til de som har jobbet seg opp med mindre formell utdanning. Få bransjer har plass til så mange med så ulike bakgrunner og mennesketyper som oss.  

Krohn Devold peker på flere tiltak som kan bidra til å øke rekrutteringen:

– Vi må få tilbake våre europeiske ansatte, vi må øke søkingen til matfag på videregående skole, vi må satse på fagskoler, vi må etterutdanne ufaglærte og vi må ha god bedriftsintern opplæring til de som ikke prioriterer mer teoretisk skolegang.

Men det aller viktigste vi kan gjøre for å rekruttere nye medarbeidere er å vise ekte engasjement:

– Skal vi rekruttere nye medarbeidere er det ingen ting som smitter mer enn ekte engasjement og stolthet over produktet vi selger og bedrifter vi representerer, avslutter Krohn Devold.

Reiselivet har løsningen på samfunnets utfordringer

Satser myndighetene på reiseliv, vil de få god drahjelp i jobben med å løse samfunnsutfordringene. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: