Har du jobb å tilby flyktninger?

Publisert

Det ukrainske flagget. Foto.

Foto: camva

Mange bedrifter lurer på hvordan de kan bidra med å få flyktninger i jobb. Her kan du lese mer om hvordan du som bedrift kan gå frem hvis du har ledige jobber å tilby.

Regjeringen har besluttet å gi kollektiv beskyttelse til ukrainske borgere i Norge, slik også EU har gjort. Ordningen gjelder fra 11. mars 2022, og innebærer at ukrainere som kommer til Norge og søker beskyttelse (asyl) slipper en individuell vurdering, og i stedet kan gis en midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag av en gruppevurdering etter utlendingsloven § 34. Norge har også vært positive til å bidra til en fordeling av flyktninger innenfor rammen av det europeiske samarbeidet. Ordningen med kollektiv beskyttelse innebærer at det gis oppholdstillatelse for ett år. Denne tillatelsen gir blant annet rett til arbeid og familiegjenforening. 

Nyttige lenker til deg som arbeidsgiver

Lenke til oversikt over markedskontakter i hvert fylke Kontakt NAV - arbeidsgiver

Kontaktskjema for arbeidsgivere Kontakt NAV - arbeidsgiver

Evt til kontakt-oss-siden Kontakt NAV - arbeidsgiver

Har du jobb å tilby? Ta kontakt med NAV 

Det er og vil være NAV som er ansvarlig for å matche ledige med bedrifter som trenger arbeidskraft. Bedrifter som har ledige jobber, kan henvende seg til sine markedskoordinatorer i sin NAV region. De kan også legge utlysning på NAV arbeidsplassen.

NHO bistår i arbeidet med å sikre god koordinering av integreringsarbeidet  

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har satt ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe mellom partene i arbeidslivet (inkludert NHO), NAV og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Målet er å få til en god koordinering av integreringsarbeidet. Den skal særlig se på hvordan virksomheter kan stille opp og legge til rette for å gi flyktninger flere muligheter i arbeidsmarkedet. Viktige stikkord er gode møteplasser og god dialog mellom lokale virksomheter, kommuner og NAV, god informasjon om virkemidler (som lønnstilskudd og mentorordninger), samt hvordan språkopplæring og annen kompetanseheving kan skje i kombinasjon med praksis eller arbeid. 

Det må være rask saksbehandling  

NHO Reiseliv var i dag i møte med næringsminister Jan Christian Vestre for å diskutere hvordan reiselivet kan bistå med sysselsetting av ukrainske flyktninger:  

Vi formidlet at mange av våre bedrifter står klare til å ta imot ukrainere i jobb, men at det er viktig at saksbehandlingen går raskt og enkelt. Det må settes av nok ressurser slik at de raskt får et D-nummer slik at de får bankkonto der lønn kan utbetales. Dette er noe mange medlemsbedrifter har understreket til oss, sier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv.  

Informasjon for bedrifter om krigen i Ukraina.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: