Inkluderingspris til Quality Hotel Tønsberg

Publisert

Quality Hotel Tønsberg er tildelt NAVs inkluderingspris "Dere trengs". – Hos oss betyr det ikke så mye om du har hull i CV'n, så lenge du har "attitude", sier hotelldirektøren.

– Dette er veldig stort. Hvem er ikke stolt på en dag som dette? Det at vi blir sett for den oppgaven vi utfører daglig, og hvor viktig det er, det er utrolig hyggelig, sier hotelldirektør Øyvind Hagen ved Quality Hotel Tønsberg.

Inkluderingsprisen "Dere trengs" deles ut til bedrifter som legger ekstra vekt på mangfold og inkludering i den daglige driften. Quality Hotel Tønsberg fikk prisen for sitt arbeid med å sikre og verdsette mangfold, ivareta de ansatte og  være en god og inkluderende arbeidsgiver. Dette har de også forpliktet seg til videre, ved å undertegne en avtale med Tønsberg inkluderer.

–Tønsberg kommune, sammen ned næringsforeningen, og NAV Vestfold og Telemark, har store ambisjoner om å gjøre Tønsberg til den mest inkluderende byen i Norge. Og da er dette hotellet en kjempeviktig medspiller, understreket NAV-leder i Tønsberg, Per Henning Jonannessen, under utdelingen av prisen.

– For oss betyr inkludering at det er rom for alle. Har du hull i CV'en, gjør det ikke så mye – så lenge du har "attitude". Attitude is everyting i Nordic Choice Hotels og på Quality Hotel Tønsberg,. Vi er store på inkludering, store på mangfold. Og det skaper helt spesielle og fantastiske kulturer internt i bedriften. Så her er det gøy å være!

Reiselivet som inkluderings- og integreringsmotor

Vi må redusere antallet som står utenfor arbeidslivet. Reiselivet er en del av løsningen fordi vi sysselsetter folk med ulike bakgrunner og kompetanse, og har plass til de som har falt utenfor eller som har hull i CV’en. Mange har sitt første møte med arbeidslivet på et hotell eller en restaurant.

Hotel Bristol får folk i arbeid: — Mangfold styrker bedriften

Norge må redusere antallet mennesker som står utenfor arbeidslivet. Reiselivet er en del av løsningen fordi næringen er en døråpner til praksis, ifølge HR-sjefen ved Hotel Bristol. Hotellet er opptatt av å ansette et bredt spekter av mennesker, uansett alder, bakgrunn og hull i CV-en.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: