Møte med politikere om kompensasjonsordningen

Publisert

En løvestatue med Stortinget i bakgrunnen. Det norske flagget vaier fra toppen av Stortinget. Foto

Denne uken møtte NHO Reiseliv flere partier der vi ga innspill om viktigheten av å justere kompensasjonsordningen. Foto: Per Thrana

Denne uken møtte NHO Reiseliv flere partier der vi ga innspill om viktigheten av å justere kompensasjonsordningen. Vi forventer at alle bedrifter som er rammet av smitteverntiltak får støtte så lenge tiltakene gjelder, ikke bare de bedriftene som går med underskudd.

NHO Reiseliv har denne uken sammen med medlemmene hatt direkte møter med representanter fra finans- og næringsfraksjonene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Høyre. I tillegg har vi hatt dialog med Fremskrittspartiet, Venstre og Rødt. 

Hovedbudskapet i diskusjonene var viktigheten av å justere innretningen på kompensasjonsordningen slik at alle bedrifter som er rammet av smitteverntiltak kan få støtte i den perioden hvor tiltakene gjelder, ikke bare de bedrifter som går med underskudd i 2021.  

 NHO Reiseliv er svært kritisk til regjeringens forslag om tilbakebetaling av overskudd, konserntak og begrensinger på utbytte. Forslaget innebærer at det kun er de som har gjort det dårlig, altså de bedriftene som gikk med underskudd i månedene før nedstengingen, som får reel kompensasjon. De som lyktes med å omstille seg, spare på kostandene og jobbe beinhardt for å få et lite overskudd før året var omme, får ikke kompensasjon. Det er helt urimelig og må justeres, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. 

NHO Reiseliv fremmet flere nødvendige tiltak 

Problemet er at de som ikke får støtte av regjeringen, får heller ikke støtte til skyhøye strømregninger. Denne utfordringen ble tatt opp med politikerne.

NHO Reiseliv har også lagt frem viktigheten av å videreføre lønnsstøtten ut februar.  

 Vi har i tillegg diskutert begrensinger av utbytte, særlig i lys av en økt regning for formuesskatt. Vi har lagt vekt på tilpasning av varelagerkompensasjonen og generelle rammevilkår som moms på overnatting og servering. I tillegg har viktigheten av utsatte skatter og avgifter vært nevnt. Finansdepartementet har funnet en løsning på dette denne uken etter innspill fra blant annet NHO, fortsetter Bjørndal. 

Ingen av partiene har utelukket muligheten for justeringer av kravet  

Partiene anerkjente reiselivets utfordringer. Til tross for at det var ulike posisjoner, har ingen utelukket at det er mulig å justere kravet om overskudd slik at reiselivsbedriftene som er rammet av smittevernstiltak får reell hjelp i perioden før og etter jul.  

 Vi håper at vi nå, gjennom disse samtalene, har lagt grunnlaget for en mer treffsikker støtte til en bransje som nok en gang blir brukt i førstelinjen for å bekjempe viruset. Skal det være meningsfullt å snakke om en dugnad, så må alle disse bedriftene få hjelp i perioden hvor de er rammet av tiltak, avslutter Bjørndal. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Mangel på kompensasjon: — Mange føler seg dolket i ryggen

Den nye nasjonale kompensasjonsordningen gir ikke støtte til bedrifter som går med overskudd. Det betyr at veldig mange bedrifter rammet av ny runde med nedstengning ikke får kompensasjon. Kombinasjonen av full skjenkestopp i hele landet og null støtte setter tusenvis av arbeidsplasser i fare.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: