NHO Reiseliv og Fellesforbundet går sammen om kontantfritt reiseliv

Publisert

NHO Reiseliv og Fellesforbundet går sammen for å bekjempe svart økonomi i reiselivet. Næringen må kunne velge bort kontantbetaling for å redusere svart omsetning og bedre sikkerheten til de ansatte, mener de to organisasjonene.

Det er en samlet arbeidsgiver- og arbeidstakerside i reiselivet som mener at reiselivsbedrifter må kunne velge bort kontanter. Et kontantfritt reiseliv er et viktig tiltak i arbeidet med å bekjempe svart økonomi. I dag plikter reiselivsbedrifter ifølge norsk lov å ta imot kontanter.

– Enkelt grep

– Vi går nå sammen for å legge større press på myndighetene for å få gjennomslag for denne viktige saken. Kontantsalg er dessverre en gjenganger når det gjelder svart økonomi. Å gi næringen mulighet til å velge bort kontanter er et enkelt grep som kan bidra til å bekjempe svart arbeid, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.  

– Vi ser på muligheten til å velge bort kontant betaling som et ledd i arbeidet med å gjøre bransjen enda mer seriøs. Fellesforbundet mener at Norge nå må følge etter Sverige og gjøre det lovlig for bedriften å velge bort kontantbetaling, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet.

– Opp til bedriftene selv

Nærmere halvparten av NHO Reiselivs medlemsbedrifter sier i en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført at de vurderer å ikke ta imot kontanter hvis loven åpner opp for det.

– Det er viktig å understreke at vi ikke ønsker å forby bruk av kontanter, men at det skal være opp til bedriftene selv om de vil ta imot kontanter eller ikke. For folk flest vil en reiselivsnæring uten kontanter ikke by på store problemer, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv får støtte fra NHO Sjøfart, NHO Luftfart og NHO Transport i arbeidet for et kontantfritt reiseliv. I et felles brev til Finansdepartementet i mars i år tok de fire NHO-landsforeningene til orde for en lovendring som gjør at bedrifter kan nekte å ta imot kontanter.

Departementet har ikke svart på brevet, men NHO Reiseliv håper et samlet arbeidsgiver- og arbeidstaker-initiativ vil legge ytterligere press på regjeringen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: