Vedtekter for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv servicekontor

Her er vedtektene til NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. Vedtektene ble sist revidert på landsmøtet mai 2018.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: