Organisasjonskartet til NHO Reiseliv

Her er vårt organisasjonskart per oktober 2023

Orgkart

NHO Reiseliv organisasjonskart per oktober 2023. For mer detaljert oversikt, last ned dokumentet nedenfor. Foto: NHO Reiseliv

Last ned detaljert organisasjonskart her:

Dette er NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har 3 800 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

NHO Reiselivs visjon og verdier

Styrker næringslivet. Former fremtiden. NHO Reiseliv deler den samme visjon og de samme verdiene med NHO-fellesskapet for øvrig.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: