NHO Reiselivs visjon og verdier

Dameskikkelse med opp i været i solnedgang.

Styrker næringslivet. Former fremtiden. NHO Reiseliv deler den samme visjon og de samme verdiene med NHO-fellesskapet for øvrig.

Visjonen beskriver hvorfor vår organisasjon eksisterer:

Vår jobb er å styrke næringslivet knyttet til reiseliv, og å forme fremtiden både for våre medlemmer og for samfunnet for øvrig. Det betyr å ha et aktivt forhold til samfunnsutviklingen og trender, teknologiutvikling og aktører som påvirker denne.

Verdiene våre beskriver hvordan vi skal opptre for å realisere visjonen:

NHO Reiseliv skal være modig og tørre å ta tydelige standpunkt som fremmer og bedrer reiselivsnæringens rammevilkår.

NHO Reiseliv skal spille sammen med andre både i NHO-fellesskapet, regionskontorene våre og med strategiske allierte utenfor NHO for å fremme våre saker og utvikle en fremtidsrettet næring.

NHO Reiseliv skal være tilgjengelig både for medlemmer, for mediene, for fremtidens arbeidskraft, for myndighetene og for viktige allierte.

NHO Reiseliv skal være troverdig. Gjennom å være i nær dialog med våre medlemsbedrifter tilegner vi oss kunnskap om næringens utfordringer og behov som gjør oss til en kunnskapsrik og troverdig reiselivsekspert.

Dette er NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har 3 800 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

NHO Reiselivs strategi 2023 - 2026

Strategien for NHO Reiseliv 2023 - 2026 heter «Skape, bygge og begeistre» fordi det er dette som skal sette tonen for arbeidet i perioden.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: