Capia: Skatt og inntekt Airbnb Norge

Analysebyrået Capia estimerer at inntektene til utleiere via Airbnb gikk fra 2,3 milliarder kroner i 2018 til 3 milliarder i 2019. Det er en økning på over 30 prosent fra året før. Capia beregner at den totale skatten av leieinntektene skulle ha vært på 462 millioner kroner i 2019.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: