Reiselivets verdi:  Destinasjonsanalyser

Her får du oversikt over reiselivets verdiskaping og ringvirkninger i Oslo, Lofoten og Vesterålen, Bergen, Trondheim, Tromsø, Hallingdal, Ålesund, Trysil, Stavanger og byene langs sørlandskysten.

I 2018 fikk NHO Reiseliv utarbeidet rapporten «Reiselivsnæringens verdi». Her kartlegges verdien av reiselivet for Norge generelt og for norske kommuner spesielt. Rapporten har bidratt til å synliggjøre reiselivets betydning for sysselsetting og verdiskaping i norske kommuner, og har vært fått mye oppmerksomhet blant nasjonale og lokale politikere og i media.

I 2019 har NHO Reiseliv fått utarbeidet en analyse av 9 viktige destinasjoner i Norge, der vi ser nærmere på reiselivets verdi i Norges største byer og reiselivsdestinasjoner. Analysene er utarbeidet av Menon Economics. 

I kapitlene nedenfor har vi illustrert noen høydepunkter fra rapportene som du kan benytte fritt - så lenge du krediterer oss i NHO Reiseliv. Last ned og skriv ut, og bruk dem gjerne i presentasjoner om reiselivets verdiskapning.  

Vil du gå mer i dybden, finner du de komplette rapportene under hver destinasjon. 

Gå direkte til reiselivets verdiskaping i:

Oslo

Oslo er ofte innfallsporten til Norge for turister, og mange av dem reiser videre uten å sette fot i hovedstaden. Men Oslo har likevel hatt sterk vekst som reisemål.

Oslo er den mest besøkte reiselivsdestinasjonen i Norge, med 7 millioner beregnede gjestedøgn i 2018. 20 prosent av alle hotellovernattingene i Norge i 2018 var i Oslo, og det er mer enn hele Trøndelag og Nord-Norge til sammen. Oslo som reisemål har hatt en relativt sterkere vekst enn resten av landet de siste 20 årene.

20 prosent av alle hotellovernattingene i Norge i 2018 var i Oslo. Det er mer enn hele Trøndelag og Nord-Norge til sammen.

Oslo er det nærmeste Norge kommer en internasjonal storby, og attraksjoner som Vigelandsparken, Frammuseet, operaen og Holmenkollen tiltrekker turister fra inn- og utland. Mange utlendinger besøker Oslo enten i begynnelsen eller slutten av en større rundreise i Norge, i forbindelse med at de reiser til eller fra Oslo lufthavn.

Reiselivsnæringen i Oslo sysselsetter mer enn 40 000 mennesker, og oppfyller et viktig samfunnsoppdrag ved å tilby arbeid til grupper som har utfordringer med å få innpass i arbeidslivet, som personer med lav utdanning og/eller innvandrerbakgrunn.

Vil du gå mer i dybden?  Last ned den komplette destinasjonsrapporten for Oslo her
Oslo mest besøkt i Norge

Høydepunkter fra Menons destinasjonsanalyse av reiselivets verdi i Oslo. Klikk på bildet for å laste ned Infografikken i PDF-format.

Bergen

Bergen er et svært populært reisemål for turister og den klart største destinasjonen på Vestlandet

Siden «Vestlandets hovedstad» ble grunnlagt i 1070, har Bergen vært en viktig handels- og sjøfartsby. 

Andelen utenlandske besøkende til Bergen har økt de siste årene og de utgjorde 44 prosent av alle kommersielle gjestedøgn i 2018. Dermed har det vært en høyere vekst i utenlandske turister enn hva tilfellet har vært for norske turister til Bergen.

I 2018 var det 3,3 millioner gjestedøgn og dagsbesøkende i Bergen. Om lag 600 000 av disse kom med cruise.

Utenlandske besøkende kommer fra en lang rekke nasjonaliteter, men enkelte land er viktigere enn andre. Mer enn en tredjedel av utenlandske besøkende til Bergen kom fra USA, Tyskland og Storbritannia. Betydningen av disse landene forsterkes ved at også mer enn 60 prosent av alle cruisepassasjerene til Bergen i 2017 kom fra de samme tre landene.

I 2018 var det 3,3 millioner gjestedøgn og dagsbesøkende cruisepassasjerer i Bergen. Om lag 600 000 av disse kom med cruise.

Vil du gå mer i dybden?  Last ned den komplette destinasjonsrapporten for Bergen her.
Infografikk som viser reiselivsnæringens verdiskapning i Bergen

Høydepunkter fra Menons destinasjonsanalyse av reiselivets verdi i Bergen. Klikk på bildet for å laste ned Infografikken i PDF-format.

 

Trondheim

Trondheim fikk nylig sine første Michelin-stjerner, ved restaurantene Credo og Fagn, men det er ikke bare mat som trekker besøkende til byen.

Trondheim tiltrekker seg et stort antall tilreisende årlig, og hadde hele 1,14 millioner kommersielle gjestedøgn i 2018. 920 000 av disse gjestedøgnene, eller omlag 60 prosent, kom i sommersesongen. I vintersesongen kom det 560 000 gjester. 

De siste 15 årene har antall cruiseanløp til Trondheim blitt omtrent doblet, og antall passasjerer er blitt omtrent femdoblet

Nesten halvparten av de utenlandske gjestedøgnene i 2018kom fra  fra USA, Sverige eller Tyskland. Det har særlig kommet flere amerikanere de siste årene, og i 2018 sto personer fra USA for 30 000 gjestedøgn. Det er en tredobling siden 2016.

I 2018 var det i underkant av 150 000 cruisepassasjerer som besøkte Trondheim, fordelt på 85 anløp. Over halvparten av cruisegjestene var fra Tyskland. De siste 15 årene har antall anløp blitt omtrent doblet, og antall passasjerer er blitt omtrent femdoblet.

Vil du gå mer i dybden? Last ned den komplette destinasjonsrapporten for Trondheim her.

Høydepunkter fra Menons destinasjonsanalyse av reiselivets verdi i Trondheim. Klikk på bildet for å laste ned Infografikken i PDF-format.

Sørlandskysten

Med 1,3 millioner kommersielle gjestedøgn og en overveldende majoritet av norske sommertilreisende, stod reiselivsnæringen på Sørlandet for en samlet verdiskaping på over 2,7 milliarder kroner i 2017.

Den samlede verdiskapningen fra reiselivet langs sørlandskysten i 2017 var på 2,7 milliarder kroner. 72 prosent av disse er knyttet til foretak registrert i Kristiansand kommune. Arendal er den nest største bidragsyteren, med omlag 11 prosent av den totale verdiskapningen fra reiselivet. 

Den samlede verdiskapningen fra reiselivet langs sørlandskysten i 2017 var på 2,7 milliarder kroner. Landsdelen trekker flest tilreisende i juli måned - og utlendinger står for kun 12 % av de kommersielle gjestedøgnene.

Søgne, Lillesand, Risør og Tvedestrand er de klart minste målt etter verdiskapning , med henholdsvis 21, 39, 47 og 60 millioner kroner. Mandal og Grimstad hadde henholdsvis en verdiskapning på 143 og 151 millioner kroner.

Norske tilreisende står for hovedvekten av kommersielle overnattingsdøgn langs sørlandskysten. Utlendinger står for kun 12 prosent av de kommersielle gjestedøgnene på Sørlandet, mot 30 prosent nasjonalt. Dette medfører at inntektene til destinasjoner langs sørlandskysten er mer utsatt for svingninger i valutakurser, værmeldinger for fellesferien og andre forhold som påvirker nordmenns valg av feriedestinasjon.

Vil du gå mer i dybden? Last ned den komplette destinasjonsrapporten for Sørlandskysten her
Infografikk med utvalgte tall og fakta fra destinasjonsanalysen over reiselivets verdi langs sørlandskysten

Infografikk med utvalgte tall og fakta fra destinasjonsanalysen over reiselivets verdi langs sørlandskysten. Klikk på bildet for å laste ned infoplakaten i PDF-format.

 

Tromsø

Reiselivet bidrar med mange arbeidsplasser og store inntekter til landets kommuner. Menons beregninger viser at de ansatte i reiselivsnæringen bidrar med nær 4,5 milliarder i skatteinntekter til kommunene.

Det var 960 000 kommersielle gjestedøgn ved hotell i Tromsø i 2018. Utlendinger stod for 40% av disse, og Tromsø har dermed en 10% høyere andel utenlanske tilreisende enn både Nord-Norge (30%) og landet samlet sett (29%).

Antall utenlandske hotellgjestedøgn på vinteren i Tromsø har økt fra 18 000 i 2008 til omlag 200 000 i 2018 - altså en årlig tilvekst på nesten 20 000 gjestedøgn!

Nordlysturisme har gitt en eksplosiv vekst i utenlandske turister som kommer til Tromsø om vinteren. Antallet utenlandske vinterturister har økt med over 1000% fra 2008 til 2018. Dette medfører blant annet at Tromsø har en jevnere fordeling av omsetning fra tilreisende gjennom hele sesongen enn andre byer og destinasjoner. 

Reiselivsnæringen i Tromsø  har mer enn doblet seg de siste ti årene  - til 3,7 milliarder kroner i 2017. 

Vil du gå mer i dybden? Last ned den komplette destinasjonsrapporten for Tromsø her
Høydepunkter fra Menons destinasjonsanalyse av reiselivets verdi i Tromsø.

Høydepunkter fra Menons destinasjonsanalyse av reiselivets verdi i Tromsø. Klikk på bildet for å laste ned Infografikken i PDF-format.

 

Lofoten og Vesterålen

Lofoten og Vesterålen er vakkert og fremstilles som noe av det mest attraktive Norge har å by på.  Det har mange flere oppdaget de siste årene, og den samlede verdiskapningen for reiselivsbransjen i Lofoten og Vesterålen har steget med over 50%  i perioden 2013–2017.

Det var 290 000 kommersielle gjestedøgn på hotell i Lofoten og Vesterålen i 2018. Utlendingene stod for 40 prosent av gjestedøgnene, en høyere andel enn i Nord-Norge (30 prosent) og landet samlet sett (29 prosent).

Sommerturistene står for hele 75 prosent av gjestedøgnene i Lofoten og Vesterålen i 2018. En klar majoritet av disse bestod av feriereisende. 

Begrenset hotellkapasitet har bidratt til at flest gjestedøgn tilbringes på campingplasser i øy-distriktet. Av samme grunn har også Airbnb blitt en svært populær overnattingsform, med om lag 240 000 gjestedøgn i 2018.

Til tross for økt vekst i antall tilreisende på vinteren de siste årene, er det klart flest som kommer til Lofoten og Vesterålen på sommeren. Sommerturistene står for hele 75 prosent av gjestedøgnene i 2018 og består i hovedsak av feriereisende.

Norske yrkesreisende i Lofoten og Vesterålen bruker over 2500 kroner per døgn. Eiere av fritidsboliger har det laveste forbruket, med i overkant av 300 kroner per døgn.

Vil du gå mer i dybden? Last ned den komplette destinasjonsrapporten for Lofoten og Vesterålen her
Høydepunkter fra Menons destinasjonsanalyse av reiselivets verdi i Lofoten og Vesterålen. Klikk på bildet for å laste ned Infografikken i PDF-format.

Høydepunkter fra Menons destinasjonsanalyse av reiselivets verdi i Lofoten og Vesterålen. Klikk på bildet for å laste ned Infografikken i PDF-format.

 

Trysil

Trysil er en utpreget alpin- og vinterdestinasjon, men har hatt høyere vekst om sommeren enn om vinteren de siste tre sesongene. Dette henger trolig mye sammen med satsningen på stisykling.

Trysil er med sine 3014 km2 den tredje største kommunen i Sør-Norge. Trysil har i overkant av 6500 innbyggere, og mange av disse jobber i tjenestenæringer rettet mot reiselivet. Trysil er Norges nest største hyttekommune, etter Ringsaker, med 6645 fritidsbygninger. Dermed er det faktisk flere hytter enn innbyggere i Trysil.

Tilreisendes forbruk i 2018 la grunnlag for en verdiskaping på drøyt 450 millioner kroner i det reiselivsrettede næringslivet i Trysil. Dette la grunnlag for ca. 970 arbeidsplasser i det reiselivsrettede næringslivet i området. 

Trysil har mål om 1 million kommersielle gjestedøgn innen 2020, og passerte 900 000 i 2018. Veksten siden 2011 har vært på 45 prosent. 

Trysil har mål om 1 million kommersielle gjestedøgn innen 2020, og passerte 900 000 i 2018. Veksten siden 2011 har vært på 45 prosent. Flest gjestedøgn tilbringes ved campingplasser og utleiehytter (hyttegrend og hytteformidling), med over 650 000 gjestedøgn i 2018.

Ifølge Destinasjon Trysil rundet man 200 000 sykkelrunder i anleggene i 2018, mot 30 000 i 2015. I 2018 ble det registrert 53 000 sykkeldager, en økning på 30 prosent fra året før.

Høydepunkter fra Menons destinasjonsanalyse av reiselivets verdi i Trysil. Klikk på bildet for å laste ned Infografikken i PDF-format.

Høydepunkter fra Menons destinasjonsanalyse av reiselivets verdi i Trysil. Klikk på bildet for å laste ned Infografikken i PDF-format.

 

Ålesund

Ålesund tiltrekker seg svært mange besøkende årlig, hvor cruisegjester utgjør den største gruppen. I 2018 stod cruiseturister for 43 prosent av alle gjestedøgn i byen.

Norske yrkesreisende er den klart viktigste gruppen tilreisende til Ålesund målt i beregnet omsetning. Det til tross for at antall cruisepassasjerer har økt med over 350 prosent de siste 10 årene og at det var mer enn 100 000 flere cruisepassasjerer som besøkte Ålesund sammenlignet med norske yrkesreisende i 2018.

Antall cruisepassasjerer til Ålesund har økt med over 350 prosent de siste 10 årene. I 2018 stod cruiseturister for hele 43 prosent av alle gjestedøgn i byen.


Hele 80 prosent av alle gjestedøgn i Ålesund finner sted i sommersesongen. I vintersesongen er det yrkesreisende som utgjør den største gruppen med 58 prosent. Feriereisende om vinteren representerer kun 22 prosent, fordelt på i underkant av 33 000 gjestedøgn.

 tilreisendes forbruk i 2018 la grunnlag for en verdiskaping på drøyt 400 millioner kroner i det reiselivsrettede næringslivet i Ålesund.

Infografikk med høydepunkter fra destinasjonsanalysen over reiselivets verdi i Ålesund

Infografikk med høydepunkter fra destinasjonsanalysen over reiselivets verdi i Ålesund. Klikk på bildet for å laste ned infoplakaten i PDF-format.

Hallingdal

Hallingdal, medregnet kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Flå og Nes, har i underkant av 21 000 innbyggere, og er et fjell- og dal-landskap med flere store vinterdestinasjoner. Likevel greier Hallingdal å trekke nesten like mange turister om sommeren som om vinteren.

Reiselivet er en viktig næringsvei i Hallingdal, og regionen tiltrekker seg svært mange turister årlig. Det var mer enn 3,6 millioner gjestedøgn i Hallingdal  i 2018, fordelt på hoteller, hytter, camping og hyttegrender. 

Tilreisende til Hallingdal legger igjen over en milliard kroner innen overnatting og servering

Reiselivsnæringen i Hallingdal har  omtrent like store inntekter i sommer- som i vinterhalvåret. 53 prosent av tilreisende sitt forbruk er i vintersesongen. Type turisme avhenger av sesong, med en stor grad av skiturisme på vinteren, og et stort innslag av utenlandske rundreiseturister på sommeren.

Vi beregner at tilreisende til Hallingdal legger igjen i overkant av 2,3 milliarder kroner, hvorav 1,65 milliarder kroner tilfaller reiselivsnæringen, og 700 millioner kroner tilfaller handelsnæringen samt andre tjenester.

Vil du gå mer i dybden? Last ned den komplette destinasjonsrapporten for Hallingdal her

 

Grafisk fremstilling av utvalgte høydepunkter fra Menons destinasjonsanalyse av reiselivets verdi i Hallingdal 2018.

Høydepunkter fra Menons destinasjonsanalyse av reiselivets verdi i Hallingdal. Klikk på bildet for å laste ned Infografikken i PDF-format.

 

Vil du gå mer i dybden? Last ned den komplette destinasjonsrapporten for Hallingdal her 

Stavanger

Stavanger er en populær turistby og er Norges nest mest populære anløp for cruiseskip. Populære attraksjoner inkluderer Preikestolen, cruise i Lysefjorden, vandrings blant trehusbebyggelsen i Gamle Stavanger og besøk av Oljemuseet og Domkirken.

3,3 milliarder i verdiskaping fra reiseliv

Reiselivsnæringen i Stavanger stod for en samlet verdiskaping på 3,3 milliarder kroner og sysselsatte nærmere 7 000 mennesker i 2018. Vi beregner at tilreisende legger igjen i overkant av 2,3 milliarder kroner i forbruk innen overnatting, servering og opplevelser i Stavanger. 

I etterkant av oljekrisen ble  mange hotellrom i Stavanger stående tomme. Antall kommersielle gjestedøgn økte derimot betydelig i 2019, noe som har bidratt til at kapasitetsutnyttelsen og RevPAR igjen er på vei oppover.

Cruise og Airnbn vokser 

Cruiseturismen til Stavanger har økt betydelig de siste 15 år, med en nær firedobling i antall anløp siden 2005, og mer enn en åttedobling i antall passasjerer. Stavanger har med det utviklet seg til å bli en av Norges mest populære
anløpssteder for cruise. Byen er også en av Europas raskest økende anløpssted for cruiseskip nord for Middelhavet.

I 2018 ver det over 200 000 Airbnb-gjestedøgn i Stavanger. Antall gjestedøgn ble mer enn doblet i perioden 2016 til 2018. Airbnb-gjestedøgn stod for om lag 16 prosent av totalt antall gjestedøgn tilbrakt i Stavanger i 2018.

Vil du gå mer i dybden?  Last ned den komplette destinasjonsrapporten for Stavanger her

 

Slik kan du bruke rapportene

NHO Reiseliv jobber for å øke kunnskap og kjennskap til norsk reiseliv og reiselivets verdi for landet vårt, våre kommuner og for den enkelte by/destinasjon. Vi oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å bruke rapportene i møte med lokale politikere, bedrifter og andre interessenter for å gjøre dem bedre kjent med norsk reiseliv.

Se også rapporten «reiselivsnæringens verdi» som kartlegger verdien av reiselivet for Norge og landets kommuner.

I 2019 var det kommunevalg. Vi i NHO Reiseliv står klare til møter og dialog med nåværende og fremtidige ordførere over hele landet, og oppmuntrer våre medlemsbedrifter til å møte kommunepolitikere og gjøre dem kjent med verdien av reiselivet.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: