NHO Reiselivs sommergallup 2023

NHO Reiselivs sommergallup 2023 kartlegger nordmenns reiseplaner for sommerferien.

NHO Reiseliv har kartlagt nordmenns sommerferieplaner for 2023. 

Last ned rapporten fra befolkningsundersøkelsen, gjennomført av Kantar på oppdrag av NHO Reiseliv, nedenfor. 

Om undersøkelsen

NHO Reiseliv gjennomfører fire gallup-undersøkelser i året (påske, sommer, høst og jul/vinter) for å kartlegge nordmenns reiseplaner, samt trender og utviklingstrekk. Vi stiller de samme spørsmålene hvert år slik at vi kan sammenligne resultatene med fjoråret. Det gir oss også et bedre grunnlag for å peke på trender og utvikling. Det er Kantar TNS som gjennomfører undersøkelsene på vegne av NHO Reiseliv. Over 1000 nordmenn over 18 år deltar i undersøkelsene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: