Sommergallup 2016

Undersøkelsen gir innsikt i hvilke planer nordmenn har for sommerferien.

Hvor mange skal reise utenlands, hvor mange vil feriere i Norge og hva er de mest populære aktivitetene er typiske spørsmål vi stiller før hver sommerferie.

NHO Reiseliv gjennomfører fire gallup-undersøkelser i året (påske, sommer, høst og jul/vinter) for å kartlegge nordmenns reiseplaner, samt trender og utviklingstrekk. Vi stiller de samme spørsmålene hvert år slik at vi kan sammenligne resultatene med fjoråret. Det gir oss også et bedre grunnlag for å peke på trender og utvikling. Det er TNS Gallup som gjennomfører undersøkelsene på vegne av NHO Reiseliv. Over 1000 nordmenn over 18 år deltar i undersøkelsene.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: