Høstgallup 2017

Undersøkelsen kartlegger nordmenns reiseplaner for høstferien og høsten generelt.

Interessante funn

Kun seks prosent av nordmenn har leid overnatting i Norge eller i utlandet via Airbnb de siste 12 månedene. 

 

Det er flere unge enn eldre som har leid overnatting via Airbnb det siste året. 10 prosent av de mellom 30 - 45 år har beynyttet seg av Airbnb, mens andelen over 60 pluss ligger på kun 1 prosent.

Last ned undersøkelsen her:

Om undersøkelsen

NHO Reiseliv gjennomfører fire gallup-undersøkelser i året (påske, sommer, høst og jul/vinter) for å kartlegge nordmenns reiseplaner, samt trender og utviklingstrekk. Vi stiller de samme spørsmålene hvert år slik at vi kan sammenligne resultatene med fjoråret. Det gir oss også et bedre grunnlag for å peke på trender og utvikling. Det er TNS Gallup som gjennomfører undersøkelsene på vegne av NHO Reiseliv. Over 1000 nordmenn over 18 år deltar i undersøkelsene.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: