Påskegallup 2017

Undersøkelsen kartlegger nordmenns planer og vaner i påsken.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvor mange nordmenn som skal på hytta i påsken og hvilke aktiviteter de planlegger i ferien.

NHO Reiseliv gjennomfører fire gallup-undersøkelser i året (påske, sommer, høst og jul/vinter) for å kartlegge nordmenns reiseplaner, samt trender og utviklingstrekk. Vi stiller de samme spørsmålene hvert år slik at vi kan sammenligne resultatene med fjoråret. Det gir oss også et bedre grunnlag for å peke på trender og utvikling. Det er TNS Gallup som gjennomfører undersøkelsene på vegne av NHO Reiseliv. Over 1000 nordmenn over 18 år deltar i undersøkelsene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: