NHO-tall: Fortsatt sterk pessimisme blant reiselivsbedrifter

Nyhet

Publisert

Utsikter driftsresultat de neste 12 månedene

NHO sitt økonomibarometer for 4. kvartal 2020 ble besvart 16.- 23. november 2020, med 513 respondenter fra NHO Reiseliv. Den sterke pessimismen blant reiselivsbedrifter i de siste to kvartalene fortsetter på alle parameterne, med noen små svingninger.

NHOs økonomibarometer for 4. kvartal bekrefter igjen at reiselivsbedrifter er blant de hardest rammede bransjene.

NHO sitt økonomibarometer for 4. kvartal 2020 ble besvart 16.- 23. november 2020, med  513 respondenter fra NHO Reiseliv. Den sterke pessimismen blant reiselivsbedrifter i de siste to kvartalene fortsetter på alle parameterne, med noen små svingninger.

Tall for sysselsetting

På tall sysselsetting og forventet utvikling viser at NHO Reiselivs medlemmer er betydelig mer pessimistiske enn gjennomsnittet i NHO.  For eksempel ser vi at NHO Reiselivs medlemmer forventer en balanse på – 27 prosent i 2020, mot + 3 prosent for gjennomsnittet. 

Hele 36 prosent av NHO Reiselivs medlemmer forventer en nedgang på over 15 prosent av de ansatte, mot tilsvarende 10 prosent som forventer dette blant gjennomsnittet i NHO. Også for 2021 har NHO Reiselivs medlemmer en langt lavere forventning enn snittet i NHO.

Endring i antall ansatte for 2020

Prosentvis endring ansatte NØB 4 kvartal 2020

Betydelig flere reiselivsbedrifter enn NHO-snittet, anslår at antall ansatte vil gå ned (grå søyle) i 2020.

Forventer oppsigelser

På spørsmålet om de vil gjennomføre oppsigelser de neste 12 månedene, svarer over halvparten av NHO Reiselivs medlemmer (54 prosent) at de vil det, mot kun én-fjerdedel av gjennomsnittet i NHO-fellesskapet (24 prosent).

På spørsmål om de forventer å permittere de neste 12 månedene. sier 8 av 10 blant NHO Reiselivs medlemmer dette (81 prosent), mot 3 av 10 i gjennomsnittet (33 prosent).

Andre nøkkeltall 

  • 87 prosent av medlemmene mener den generelle markedsituasjonen er dårlig. 
  • 67 prosent mener markedsutsiktene er dårligere. 
  • 43 prosent tror på dårligere salgspriser. 
  • 73 prosent tror på dårligere driftsresultat. 
  • 69 prosent forventer dårligere investeringer 

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: