NHO-tall: Fortsatt sterk pessimisme blant reiselivsbedrifter

Publisert

Utsikter driftsresultat de neste 12 månedene

NHO sitt økonomibarometer for 4. kvartal 2020 ble besvart 16.- 23. november 2020, med 513 respondenter fra NHO Reiseliv. Den sterke pessimismen blant reiselivsbedrifter i de siste to kvartalene fortsetter på alle parameterne, med noen små svingninger.

NHOs økonomibarometer for 4. kvartal bekrefter igjen at reiselivsbedrifter er blant de hardest rammede bransjene.

NHO sitt økonomibarometer for 4. kvartal 2020 ble besvart 16.- 23. november 2020, med  513 respondenter fra NHO Reiseliv. Den sterke pessimismen blant reiselivsbedrifter i de siste to kvartalene fortsetter på alle parameterne, med noen små svingninger.

Tall for sysselsetting

På tall sysselsetting og forventet utvikling viser at NHO Reiselivs medlemmer er betydelig mer pessimistiske enn gjennomsnittet i NHO.  For eksempel ser vi at NHO Reiselivs medlemmer forventer en balanse på – 27 prosent i 2020, mot + 3 prosent for gjennomsnittet. 

Hele 36 prosent av NHO Reiselivs medlemmer forventer en nedgang på over 15 prosent av de ansatte, mot tilsvarende 10 prosent som forventer dette blant gjennomsnittet i NHO. Også for 2021 har NHO Reiselivs medlemmer en langt lavere forventning enn snittet i NHO.

Endring i antall ansatte for 2020

Betydelig flere reiselivsbedrifter enn NHO-snittet, anslår at antall ansatte vil gå ned (grå søyle) i 2020.

Forventer oppsigelser

På spørsmålet om de vil gjennomføre oppsigelser de neste 12 månedene, svarer over halvparten av NHO Reiselivs medlemmer (54 prosent) at de vil det, mot kun én-fjerdedel av gjennomsnittet i NHO-fellesskapet (24 prosent).

På spørsmål om de forventer å permittere de neste 12 månedene. sier 8 av 10 blant NHO Reiselivs medlemmer dette (81 prosent), mot 3 av 10 i gjennomsnittet (33 prosent).

Andre nøkkeltall 

  • 87 prosent av medlemmene mener den generelle markedsituasjonen er dårlig. 
  • 67 prosent mener markedsutsiktene er dårligere. 
  • 43 prosent tror på dårligere salgspriser. 
  • 73 prosent tror på dårligere driftsresultat. 
  • 69 prosent forventer dårligere investeringer 
En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en blid kvinne med kort hår. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: