Utenlandske turister driver veksten i luftfarten i Norge

Publisert

Luftfart

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart og administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Foto: NHO Luftfart og Oda Hveem/Fete Typer.

Takket være en vellykket satsing er Norge blitt en attraktiv turistdestinasjon. Utenlandske turister har stått for hele veksten i flytrafikken på inn- og utland siden 2013.

Det viser tall fra Avinor.

– Tallene viser at den norske reiselivssatsingen har vært vellykket. Veksten i antall utenlandske flypassasjerer inn til Norge har vært på 60 prosent fra 2007 til 2017. Utlendingene flyr også langt mer innad i Norge og bidrar dermed til at flere distrikter tar del i denne næringsutviklingen, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– En god og konkurransedyktig luftfart er en viktig forutsetning for veksten av utenlandske turister til Norge. Vi ser at storbyene og Gardermoen spesielt har blitt viktige innfallsporter for reiselivsaktører i hele landet. Flere turister til Norge er positivt fordi det bidrar til flere arbeidsplasser i alle landets kommuner, og det trenger vi, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Hotell- og flyvekst hånd i hånd

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)  viser at turistnæringen har hatt et kraftig oppsving fra 2013. Antall overnattingsdøgn på hotell som er foretatt av utlendinger, har økt med 30 prosent fra 2013 til 2017. I samme periode har utlendingers flyreiser til Norge økt med 45 prosent.

– Turistnæringen og luftfarten er begge del av en konkurranseutsatt sektor, og den ene er en forutsetning for vekst i den andre. Urimelige avgifter, som flypassasjeravgiften, ødelegger for sysselsetting og næringsutvikling over hele landet, sier Lothe, som legger til at flyselskapene betaler cirka to milliarder kroner i flypassasjeravgift.

Flyr mer i Norge

Tallene fra Avinor viser også at utlendinger velger å fly mer i Norge, slik at turistene spres bedre ut over hele landet. Siden 2007 har utlendingers flyreiser innenriks i Norge økt med hele 142 prosent.

– Dette er en knallbra utvikling fordi et av reiselivets viktigste mål er å spre turisttrafikken. Hvis vi skal klare å ta ut potensialet fra veksten i det globale reiselivet, må vi øke satsingen på flere destinasjoner hele året. I 2017 så vi at overnattingsveksten flatet ut etter sterk turistvekst i 2014, 2015 og 2016. Det betyr at arbeidet med å markedsføre flere flotte steder i Norge blir enda viktigere fremover, fortsetter Krohn Devold.

Verdien av reiselivsprodukter

Den samlede verdien av produksjon av reiselivsprodukter i Norge ble av SSB anslått til 190 milliarder kroner i 2015. For overnatting og luftfart står utlendinger for 30 prosent av henholdsvis overnattingsdøgn og antall reiser. Hvis man antar at utenlandske turister etterspør mellom 20 og 30 prosent av alle reiselivsprodukter, betyr det at utlendinger står for en etterspørsel tilsvarende 40 til 60 milliarder kroner årlig. Det betyr at de bidrar til mellom 40.000 og 60.000 arbeidsplasser, basert på en samlet sysselsetting på 187.000 i reiselivsnæringen i 2015. Disse tallene inkluderer luftfarten.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: