Flyseteavgift

Norwegian-fly i lufta

Foto: Norwegian/ https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.

NHO Reiseliv er imot forslaget om å innføre en passasjeravgift på alle flyvninger fra norske lufthavner.

Siste nytt

Bakgrunn

 Norsk reiseliv er en valutainnbringende næring. I en tid med oljebrems hvor Norge må omstille seg fra en oljebasert økonomi til å få flere bein å stå på, er reiselivet særlig viktig. For å motvirke redusert etterspørsel fra oljesektoren har det vært særdeles viktig å vri reiselivets aktivitet mer over mot utenlandske gjester og et mer helårs besøksmarked. 

Det har ikke minst blitt fremhevet av politiske myndigheter i arbeidet med stortingsmeldingen om reiseliv, som kommer i 2016, og i verdiskapingsanalysen av reiselivsnæringen, som Menon utførte på oppdrag for Næringsdepartementet i 2015. Samtidig har det vært viktig å øke nordmenns etterspørsel etter reiselivsprodukter innenlands fremfor i utlandet. 

Reiselivsnæringen har i 2014 og 2015 lykkes med begge deler. Veksttallene har vært gode på tross  av nedgang og utfordringer i det oljerelaterte reiselivet, spesielt på Vestlandet.

Dyrere reiser, færre turister

Norsk reiseliv opererer i et internasjonalt marked der konkurransen om de reisende er knallhard. Ekstra kostnader på norsk reiseliv vrir etterspørselen over til konkurrenter i Norden og andre europeiske land.

Norsk reiselivsnæring har opplevd en enorm vekst den siste tiden, og spesielt utenlandstrafikken har vært høy. Tilreisende fra fjerntliggende markeder som Asia og USA har hatt særlig sterk vekst. Mye av veksten kan tilskrives den lave kronekursen. Lav kronekurs fører også til at det blir dyrere for nordmenn å reise utenlands. Det viser at reiselivsmarkedet er prissensitivt, og feriemarkedet er langt mer prissensitivt enn forretningsmarkedet. Alt som gjør norsk reiseliv dyrere, fører til færre turister.

Fra 1. januar 2016 økte merverdiavgiften på blant annet overnatting, skiheiser og transport fra åtte til 10 prosent. Mange frykter Scheel-utvalgets forslag om øke avgiftssatsen til 15 prosent. Bedrifter vil enten måtte ta hele regningen selv eller dytte den over på kunden. I et prissensitivt feriemarked er det begrensede muligheter til å legge momsøkningen på regningen til kunden. NHO Reiseliv frykter at momsøkningen kan velte reiselivsbedrifter med lav lønnsomhet.

Gode innfallsporter er avgjørende for reiselivsnæringen

Det er en stor andel av reisende til Norge som kommer med fly, og vi ser en sterk økning fra de amerikanske og asiatiske markedene. Disse kan kun komme til Norge med fly. Alternativet er at de ikke flyr til Norge, men i stedet velger flyruter til Sverige og andre nordiske eller europeiske land. Det vil skade både norsk luftfart og den norske reiselivsnæringen i sin helhet.

Når de reisende har kommet til Norge, skal mange reise videre i Norge med fly. Den reisende har et begrenset antall dager i Norge, og det å reise fra for eksempel Oslo til Tromsø med noe annet enn fly blir utenkelig. Følgelig kan reisende ende opp med å kun besøke en norsk destinasjon i løpet av oppholdet, som vil gå utover de mindre destinasjonene i Norge.

Flyseteavgiften vil ha begrenset innvirkning på rutene med hyppige avganger, som mellom Bergen og Oslo, men konsekvensene vil være vesentlig større for steder med begrenset rutetilbud. Det er rimelig å anta at en del destinasjoner i distriktene, og spesielt i Nord-Norge, kan være utsatt. Et redusert flytilbud vil i seg selv gjerne slå ut i høyere prisnivå.

Reiselivsnæringen en grønn næring

Det er viktig for reiselivsnæringen å være en grønn næring. Bærekraft er derfor et sentralt element i driften av mange reiselivsbedrifter. En flypassasjeravgift vil ha svært begrenset miljøeffekt, om noen. Norge er tilsluttet EUs kvotesystem for CO2-utslipp, som betyr at klimakvoter som deles ut av nasjonale myndigheter i EU-landene, også er gyldige i Norge. Dersom Norge innfører særtiltak som en flypassasjeravgift vil være, så flytter vi bare kvotene over til våre konkurrenter i Europa. NHO Reiseliv mener det er viktig med internasjonal samhandling for å finne gode løsninger på hvordan en totalt sett reduserer utslippene på blant annet fly. Forutsetningen må imidlertid være at innsatsen fordeles rettferdig og effektivt mellom land. Å innføre særavgifter i Norge vil kun bidra til å svekke norsk reiselivs konkurranseevne, uten ønsket miljøeffekt.


Viktige dokumenter


Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: