SSB: Krevende måned for hotellene

Publisert

#205

Næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal mener at SSBs overnattingstall for mars viser at deler av reiselivet vil bli påvirket av korona i lang tid etter gjenåpningen av samfunnet. Illustrasjonsbilde: Thon Hotell Kristiansund.

Nedgang i hotellovernattingene i mars. Tidlig påske gav opptur for campingplassene.

29. april 2021 slapp SSB overnattingstallene for mars måned. Det var 960 000 overnattinger ved kommersielle overnattingsvirksomheter i mars,  en reduksjon på 6,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. 

SSB-tallene viser at det var 633 000 overnattingar på hotell i mars i år, 23 prosent færre målt mot mars i fjor. Det var 52 000 færre norske overnattingar og 133 000 færre utenlandske. Næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal mener at tallene viser at deler av reiselivet vil bli påvirket av korona i lang tid etter gjenåpningen av samfunnet.

Jarle Buseth, bransjesjef camping i NHO Reiseliv.

– Ikke overraskende er det utenlandske gjester som utgjør den største reduksjonen. Det er den delen av reiselivet som er mest avhengige av disse gjestene, i tillegg til uteliv og konferansemarkedet, som vil føle de negative effektene av korona lengst. Derfor mener NHO Reiseliv at kompensasjonsordningen bør forlenges så lenge det finnes smitteverntiltak og minst til 1. oktober 2021, sier Bjørndal.

Tidlig påske gav gode campingtall

Ifølge SSB var det 171 000 overnattinger på norske campingplassar i mars, en nær dobling fra i fjor, men også et høyere tall enn i 2019. Rundt 92 000 flere norske overnattinger bidro til øken. Utenlandske overnattinger ble redusert med 7 000 overnattinger.

Jarle Buseth, bransjesjef camping i NHO Reiseliv, mener påsken er en viktig faktor som er med på å forklare økningen, men konstaterer at nordmenns interesse for camping som ferieform er økende.

– At påsken falt i mars i år bidrar til de sterke tallene, men forklarer nok ikke all oppgangen. Nordmenn har i flere år fattet mer interesse for camping, og fjorårets sommer viste at denne interessen har økt voldsomt under koronakrisen. Næringen forventer en god sesong også i 2021, sier Buseth.

Barn på SUP-board på Norsjø Ferieland. Foto.

Sommeren ser lovende ut for norsk reiseliv

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse mai 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: