Overnattingsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

SSB offentliggjør månedlige overnattingstall for hoteller, hyttegrender, camping og vandrerhjem. Tallene blir publisert om lag fire til fem uker etter utgangen av referansemåneden.

Om statistikken

SSB kartlegger nivå og utvikling innenfor den kommersielle overnattingsstatistikken. Tallene omfatter overnattinger på hotell, hyttegrender, camping og vandrerhjem. Hotellstatistikken ble etablert i 1950, campingstatistikken i 1968 og hyttegrend-statistikken i 1998. Tallene for vandrerhjemmene ble publisert for første gang i SSBs årlige publikasjon i 1965, men er tatt inn som en del av den månedlige publiseringen fra og med juli 2002.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: