Arbeidsmiljøloven

Kokk med matfat på Ekebergrestauranten

Foto: Per Sollermann.

Reiselivet trenger fleksible rammer når det gjelder arbeidstid og adgang til midlertidig ansettelse.

En stor del av reiselivsbedriftene er utsatt for svingninger i arbeidsmengde, enten det er tale om løpende variasjoner i bookingtilgang, eller sesongsvingninger. Mange bedrifter opplever intensive og sesongrelaterte perioder hvor arbeidskraftsbehovet er stort, mens det i andre perioder er roligere eller faktisk stengt. I tillegg er det krav til å skulle levere "just in time" når gjestene kommer. Vi ser dessuten endringer i gjestenes rutiner, ved at bestillinger også for større arrangementer foretas tett opp til gjennomføringsdato. Dette skaper utfordringer for bedriftene når det gjelder hvordan behovet for arbeidskraft skal løses.

NHO Reiseliv er opptatt av at arbeidsmiljølovgivningen ivaretar bedriftenes varierende behov for arbeidskraft i større grad. Et viktig virkemiddel er gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, som ofte er nødvendig for å kunne tilpasse arbeidskraften til det faktiske behovet. Samtidig ønsker mange arbeidstakere i bransjen en fleksibel arbeidstidsordning, med mulighet til å jobbe mer i enkelte perioder, for så å bruke tiden til å studere, reise på ferie o.l. i andre perioder. Det er derfor viktig at rammene for gjennomsnittsberegning er tilstrekkelig vide.

Variasjoner i behovet for arbeidskraft kan også løses ved tilpasning av antallet ansatte gjennom midlertidig ansettelser. Til tross for at det ble innført noe mer fleksible rammer for midlertidig ansettelse i 2015, ønsker bedrifter innenfor næringen ytterligere fleksibilitet på dette området.

Mange reiselivsbedrifter har en vesentlig del av sin drift i helgene, mens det kan være mindre besøk i ukedagene. Flere bedrifter har utfordringer med lovens strenge regler om søndags- og helgedagsarbeid. Mange av de ansatte er dessuten studenter eller deltidsansatte, som ønsker å arbeide i helger når arbeidskraftsbehovet er størst, for så å ha arbeidsfri i ukedagene. NHO Reiseliv mener det er behov for en ytterligere oppmykning av reglene om søndagsarbeid.

Svært mange bedrifter rapporterer at arbeidstidsregelverket er for detaljert og vanskelig å forstå. Vi mener at myndighetene har et ansvar for å utforme regelverket på en forståelig måte. I tillegg bør det utarbeides digitale verktøy som kan hjelpe bedriftene i å beherske og etterleve regelverket. Videre må tilsynene som bransjen er i kontakt med, deriblant Arbeidstilsynet, ha oppmerksomhet rettet mot veiledning fremfor straff.

Vi mener

  • Rammene for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden må være tilstrekkelig vide.
  • Vi er enig i at hovedregelen skal være fast ansettelse, men det må være mer fleksible rammer for midlertidig ansettelse.
  • Reglene om søndagsarbeid må mykes opp ytterligere.
  • Arbeidstidsregelverket må være utformet på en mest mulig forståelig måte.
  • Arbeidstilsynet må ha størst oppmerksomhet rettet mot veiledning og ikke straff.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: