Klimaregnskap for norsk reiseliv 2019

Hva er det norske reiselivets totale utslipp? Vi har fått utarbeidet en rapport om hvilke klimagassutslipp som kan sies å være knyttet til norsk reiseliv og nordmenns ferie- og fritidsaktiviteter.

 I en tid hvor alle må være med på å redusere sine utslipp, er det bra og forståelig at det settes søkelys på ulike sektorers utslipp. Både fordi det er flere ulike påstander om reiselivets klimautslipp, men og fordi det er nødvendig å vite hvor mye som slippes ut om man skal finne steder å kutte, har NHO Reiseliv sett et behov for å finne ut av hva som faktisk er riktig. Vi har derfor fått utarbeidet en rapport om hvilke klimagassutslipp som kan sies å være knyttet til norsk reiseliv og nordmenns ferie- og fritidsaktiviteter. Rapporten er utarbeidet av byrået Stakeholder, og er basert på offentlig statistikk eller data fremskaffet av instanser som SSB, Avinor og Kystverkets database for driftsutslipp (cruise- og passasjerskip).  

Rapporten gir en oversikt over klimagassutslipp knyttet til:  

  • Nordmenns og utlendingers flyreiser i Norge, og nordmenns flyreiser til utlandet og utlendingers flyreiser til Norge 

  • Cruiseskips utslipp i norsk økonomisk sone 

  • Passasjerskips (som Hurtigruten) utslipp i norsk økonomisk sone 

  • Bruk av bil, bobil etc til ferie og fritidsreiser  

  • Utslipp fra turbusser  

  • Utslipp fra overnatting- og serveringsbransjen i Norge 

Last ned den komplette rapporten nedenfor

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: