Sjødeponi

Å opprette sjødeponi for norsk gruvedrift kan ha negative konsekvenser for reiselivet.

NHO Reiselivs viktigste synspunkter:

  • Vi er bekymret over konsekvensene opprettelsen av sjødeponi for norsk gruvedrift kan ha for norsk reiseliv og natur.
  • Vi anmoder regjeringen om å avslå reguleringsplanen for gruvevirksomhet med utslipp i Førdefjorden.

Ren og stille natur er et av de fremste kjennetegnene ved Norge. Det er noe besøkende fra hele verden kommer til landet vårt for å oppleve. NHO Reiseliv mener dumping av avfall i norske fjorder kan skade Norges posisjon som naturdestinasjon #sjødeponi

NHO Reiseliv mener at i tilfeller hvor sjødeponi vurderes, må en kunnskapsbasert forvaltning ligge til grunn.

Viktige dokumenter

#sjødeponi: TwitterInstagram
nhoreiseliv.no/sjodeponi

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: