Høring - Forslag til endringer i alkoholloven. Endringer i bestemmelsen om retten til salg av alkoholholdig drikk mv.

Brevet ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet den 07.09.15 og inneholder følgende:

Høring - Forslag til endringer i alkoholloven. Endringer ibestemmelsen om retten til salg av alkoholholdig drikk mv.

NHO Reiseliv viser til høring om endringer i alkoholloven fra helse- og omsorgsdepartementet sendt 22. juni, med høringsfrist 22. september.

NHO Reiseliv støtter regjeringen i dets forslag om å åpne for salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol, som ikke er omfattet av EØS-avtalen, direkte fra produsent.
For norsk reiseliv vil denne endringen være positiv. Som det står omtalt i høringsnotatet er den helhetlige opplevelsen viktig for den besøkende, og lokal mat og drikke er en sentral del av denne opplevelsen. Det at den besøkende nå kan ta produkter som de selv har smakt på turen med seg hjem og la de hjemme få oppleve en del av den følelsen de har hatt på tur, det har lenge vært etterspurt av reiselivsnæringen.

Departementet ber om innspill på hvilke varer som skal omfattes av ordningen. NHO Reiseliv støtter departementet i at ordningen må være lovteknisk enkel og praktisk. Av de tre alternative som skisseres, mener NHO Reiseliv at alternativ b er det alternativet som oppfyller de to kriteriene om størst grad av enkelhet og praktisk best. Alternativ b: Ordningen åpnes opp for salg av produkter utenfor EØS-avtalen uavhengig av om produktene er tilsatt brennevin eller ikke. Av hensyn til sammenheng i regelverket bør i så fall begrensningen som i dag følger av regelverket for utvidet kommunal skjenkebevilling, tas bort.

Videre ønsker departementet tilbakemelding på den foreslåtte begrensningen på volum, 20 000 liter per år per produsent. NHO Reiseliv har ikke forutsetninger for å uttale seg om volumet, og velger derfor å ikke kommentere forslaget.

NHO Reiseliv støtter departements forslag om åpningstider, og at alternativ b legges til grunn for ordningen. Altså en ordning som tilsvarer ordningen for salg av produkter under 4,7 volumprosent.

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv


Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: