NHO Reiseliv ber om mer fleksibel filminsentivordning for å få ny vikingserie til Norge

Publisert

TV-serien «Den svarte vikingen» baseres på sakprosaboken ved samme navn. NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold håper det er mulig å få produksjonen til Norge. Foto: NHO Reiseliv. Bokcover-bilde brukt med tillatelse fra Spartacus Forlag.

Den norske regissøren Morten Tyldum ønsker å filme en ny vikingserie i hjemlandet, men mener den norske filminsentivordningen gjør det vanskelig. NHO Reiseliv håper på en styrking av ordningen i statsbudsjettet.

«Den svarte vikingen» er navnet på en ny, stor tv-serie som den Oscar-nominerte regissøren Morten Tyldum skal lage for Paramount Pictures, melder NRK.

Serien er basert på sakprosaboken «Den svarte vikingen», og er en sann historie om kongssønnen Geirmund Heljarskinn, opprinnelig fra Rogaland, som hadde mørk hud og mongolske ansiktstrekk.

Storproduksjon

Fakta om filminsentivordningen

  • Den norske filminsentivordningen trådte i kraft 1. januar 2016. Det er en refusjonsbasert ordning der produksjoner som kvalifiserer, kan søke om tilskudd på inntil 25 prosent av godkjente kostnader i Norge.

  •  I statsbudsjettet for 2016 bevilget regjeringen 45 millioner kroner til ordningen. 2. mars 2016 ble det tildelt et tilskudd på 40,5 millioner til filmen «Snømannen»  og 4,5 millioner til filmen «Downsizing».

  •  I statsbudsjettet for 2017 økte regjeringen filminsentivpotten med 10,8 millioner til 55,8 millioner kroner.

Morten Tyldum anslår at hver sesong av serien vil koste mellom 600 og 800 millioner kroner å produsere.

Regissøren sier han aller helst har lyst til å filme serien i Norge. Men:

– Hvor den skal filmes, kommer helt an på. Insentivordningen gjør det vanskelig å filme i Norge, sier Tyldum til NRK.

Ønsker justering av ordningen

NHO Reiseliv ønsker en filminsentivordning uten en øvre grense for refusjon og med støtte som kan strekke seg over flere år. Ordningen på Island sikrer dette.

– Vi er veldig glad for at Norge har en filminsentivordning. Uten den ville aldri «Snømannen» blitt filmet her hjemme. I dag gis bevilgninger for ett år av gangen, en begrensning som hindrer støtte til store produksjoner med lengre horisont, som «Den svarte vikingen». Vi ønsker oss en ordning der Kulturdepartementet får større fleksibilitet til å gjøre avtaler som går over flere år, og at dette kan sikres i neste årets statsbudsjett, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Ikke forutsigbar nok

– Norge er ettertraktet som innspillingsland, men film -og tv-serieprodusenter er naturlig nok avhengig av forutsigbarhet hvis de skal investere sine millioner i Norge. Derfor er det viktig at ordningen utvides i statsbudsjettet slik at vi kan lokke nye og flere storproduksjoner til oss. Det gir verdiskaping under produksjonen, reklameeffekt etter lansering og forhåpentlig økt turistbesøk. Alt dette gagner norsk næringsliv og dermed norsk økonomi, sier Krohn Devold, og legger til.

– Sett med reiselivsøyne så er film markedsføring av Norge. Og sammen med en videreføring av markedsføringsmidlene til Innovasjon Norge så er filminsentivordningen viktig for å selge Norge i utlandet.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: