En støtteordning for norske- og utenlandske film- og tv-produksjoner i Norge vil gi en unik markedsføringseffekt for norsk reiseliv.

Siste nytt

Argumentasjon

Det er flere eksempler på at Norge er blitt valgt bort som innspillingsland fordi Norge, i motsetning til mange andre land, ikke har tilbudt produsenter en form for utgiftsrefusjon. Norske produksjoner har også flagget ut av samme årsak.


Uten en filminsentivordning vil det være tilnærmet umulig å lokke utenlandske- og innenlandske film- og tv-produksjoner til Norge. En filminsentivordning vil forsterke et av Norges sterkeste konkurransefortrinn, nemlig vår enestående natur. 


En filminsentivordning fører til flere turister

For næringslivet generelt vil en insentivordning kunne stimulere til en betydelig omsetning. For reiselivsnæringen spesielt vil film- og tv-produksjoner gi inntekter til området hvor innspillingene finner sted. I tillegg kommer den unike norgesreklamen i etterkant.  Det er utfordrende å måle hvilken effekt ordningen vil ha på reiselivsnæringen. Mange faktorer påvirker hverandre, og det er vanskelig å isolere reiselivseffekten. Likevel finnes det tall som viser positiv reiselivseffekt av film- og tv-produksjoner. 

40 millioner turister velger hvert år reisemål ut ifra hvor filmer og/eller TV-serier er spilt inn, ifølge TCI Research. I England viser en studie at eksponering gjennom film og TV står for om lag 1 av 10 årlige besøk til landet. Et nyere eksempel er Disney-filmen Frozen, som er sterkt inspirert av det norske vinterlandskapet. Filmen ble sluppet på kino i USA i 27. november 2013. I perioden 28. november til 31. januar 2014 økte antall søk etter flyreiser fra USA til Norge med 153 prosent sammenlignet med samme periode året før, ifølge tall fra Visit Norways amerikanske nettportal.

På oppdrag fra NHO Reiseliv gjennomførte TNS Gallup i 2015  en undersøkelse om hvordan film og tv påvirker nordmenns reisevaner.  42 prosent svarte at de lar seg inspirere av steder de har sett i filmer og serier når de planlegger feriereiser. To av fem oppgir at de faktisk har valgt reisemål ut ifra hvor filmer eller serier er spilt inn.


En forutsigbarhet i ordningens størrelse

I statsbudsjettet for 2016 bevilget regjeringen 45 millioner kroner til filminsentivordningen. Det er en start, men NHO Reiseliv mener størrelsen på bevilgningen må øke i fremtidige budsjetter.


Status

Filminsentivordningen trådte i kraft 1. januar 2016. Ordningen innebærer at inntil 25 prosent av produksjonskostnadene kan bli refundert.

I forslaget til statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å øke filminsentivpotten med nesten 11 millioner til totalt 55,8 millioner kroner.

Viktige dokumenter

nhoreiseliv.no/filminsentiv - #filmincentiv

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: