NHO Reiseliv ber om endrede regler for VHF-sertifisering

Publisert

Illustrasjonsfoto: CH - visitnorway.com.

Dagens krav til VHF-sertifisering fører til økte kostnader for aktører innen havfisketurisme. NHO Reiseliv mener loven må endres.

Alle fartøyer til sjøs som har VHF-radio om bord, er forpliktet til å ha lisensabonnement. I tillegg må minst én om bord ha VHF/SRC-sertifikat. De færreste havfisketuristene har dette sertifikatet.
 
– Det betyr at utleier får økte krav til bemanning av utleiebåtene, som igjen fører til økte kostnader. I tillegg skaper denne bestemmelsen unødvendige utfordringer knyttet til ekspanderingsmuligheter for det enkelte firma, ved at hver ny båt man skal leie ut, alltid må ha en VHF-sertifisert person om bord, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

– Bør kunne bruke VHF på eiers lisens

 
I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet ber NHO Reiseliv om en lovendring. NHO Reiseliv har også bedt Ap-politiker Eirik Sivertsen stille et skriftlig spørsmål til næringsminister Monica Mæland (H) om saken
 
– Vi mener loven må endres slik at det er eier av utleiebåten som må ha VHF-sertifikat. Da vil det være eierens ansvar å gi grunnopplæring til leietaker av båt. Det bør være tilstrekkelig for at turister kan bruke VHF på eiers lisens, sier Krohn Devold.
 
Hun peker på at stadig flere turister søker naturbaserte aktiviteter som havfiske. 
 
– Turistfiske gir et viktig bidrag langs kysten ved at det både opprettholder og utvikler infrastruktur, arbeidsplasser, bosetning og produksjon, sier Krohn Devold.

– Myndighetene må tilrettelegge for vekst

 Samtidig er det effektivitetsutfordringer i bransjen. En Menon-rapport som ble utarbeidet for Innovasjon Norge i 2013, slår fast at norske havfiskebedrifter må jobbe for å bli mer effektive og mindre arbeidsintensive for å lykkes i konkurranse med resten av næringslivet.
 
– Samtidig som at havfiskebedriftene skal arbeide for vekst, må også myndighetene tilrettelegge for videre vekst i næringen, sier Krohn Devold.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: