Det siste reiselivet trenger er enda et hinder

Publisert

Magne Kristensen, direktør arbeidslivspolitikk og Kristin Krohn Devold, adm.direktør i NHO Reiseliv står bak kronikken. Foto: NHO Reiseliv.

Arbeids- og inkluderingsministeren hevder de nye innleiereglene ikke vil føre til et innleieforbud for reiselivsnæringen. Det stemmer ikke.

«Det siste reiselivsnæringen trenger, er at tidligere statsminister reiser rundt og skremmer folk», sier Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen (AP). Hun viser til Høyre-leder Erna Solberg sitt utspill i Aftenposten der hun besøker Norefjell Ski & Spa, for å høre hvordan de nye innleiereglene vil slå ut for reiselivsnæringen.

Statsråden sier at det ikke er riktig, som Erna Solberg hevder, at det er et innleieforbud for reiselivsnæringen. Det vil fortsatt være mulig å “arbeide som innleid ved vikariater og etter avtale i tariffbundne bedrifter”. Men Mjøs Persen mangler kunnskap om næringen. Det store flertallet reiselivsbedrifter er ikke tariffbundne bedrifter (bare omlag 6 prosent er bundet av tariffavtale). Den lave dekning må sees i sammenheng med organisasjonsgraden, og at mange av arbeidstakerne er unge som kun er tilknyttet bransjen i kortere perioder. Det er de ansatte som må organisere seg og kreve tariffavtale, bedriften kan ikke skaffe seg tariffavtale på egenhånd. Om bedriften ikke har tariffavtale er bedriftens innleiemuligheter ved kortvarige behov, som for eksempel et stort bryllup, umulig. Hva er arbeidsministerens råd til disse bedriftene? Hva konkret mener hun de skal gjøre?

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er heller ikke imponert over Høyre-lederens utspill. Hun hevder Erna Solberg “konstruerer et problem som ikke eksisterer når hun viser til innleie av arbeidskraft i reiselivsbransjen”. Men problemet er helt reelt. For mange reiselivsbedrifter er innleie et nødvendig supplement ved sesongvariasjoner, og større arrangement som konferanser og bryllup. Mange hoteller og restauranter har perioder hvor behovet for arbeidskraft er stort, mens det i andre perioder er roligere. For å tilpasse svingningene må de raskt kunne oppbemanne, men det kan være vanskelig å rekruttere ansatte for en kort periode. Derfor er flere avhengige av å kunne leie inn fra et bemanningsbyrå.

Ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse fra 2022 svarer 42 prosent av reiselivsbedriftene at adgangen til innleie er viktig for å sikre en bærekraftig økonomisk drift. 36 prosent har hatt behov for innleie fra bemanningsbyrå tidligere. Undersøkelsen bekrefter at endringene vil kunne få svært uheldige konsekvenser for driften: 1 av 5 sier det vil hindre bedriften i å tilby større arrangement, 1 av 4 vil få redusert kapasitet til å ta imot gjester, 1 av 5 vil få redusert lønnsomhet. For å si det på en annen måte: innleid arbeidskraft er med på å sikre lønnsomheten og dermed trygge de faste arbeidsplassene. Formålet bak innstramningen i reglene, om å få flere faste ansettelser, vil uansett ikke slå til i reiselivet. Alternativet til innleie er ikke flere faste ansettelser, men kortvarige midlertidige ansettelser.

De nye reglene svekker tilgang på nødvendig personell i et presset arbeidsmarked med mangel på arbeidskraft mange steder. Særlig skadelidende er små og mellomstore reiselivsbedrifter i distriktene. Det siste reiselivsnæringen trenger er lovendringer som gjør det enda vanskeligere for dem å få tak i nok ansatte.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Innleie

NHO Reiseliv er sterkt imot innstrammingene i innleieadgangen som Stortinget har vedtatt.

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

  2. Vel møtt til Årskonferansen

    NHO Reiseliv samler reiselivsledere fra medlemsbedrifter over hele landet til årskonferanse og innkjøpsmesse på Scandic Hamar 21. og 22. mai. Vi gleder oss til å se deg!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: