Høringssvar: Forslag til endringer i forskrift til lønnsstøtteloven

NHO Reiseliv er bekymret for endringen som foreslås i forslag til endringer i forskrift til lønnsstøtteloven om søknadsperiode og klagefrist.

NHO Reiseliv viser til høringsnotat fra Finansdepartementet med forslag til endringer i reglene om søknadsfrist og klagefrist i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte, med høringsfrist 15.3.2022.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge med ca. 3 500 medlemsbedrifter. Blant disse finner vi også de største sysselsetterne innen reiseliv, de store hotellkjedene, med flere tusen ansatte hver.

Disse er nå bekymret for denne endringen som foreslås. De har lenge planlagt for de frister som er. Dette gjelder altså søknader som omfatter flere tusen ansatte og som dermed er omfattende og tidkrevende arbeid. Slike store konsern må ha alt til gjennomsyn og godkjenning hos revisor før de søker. De trenger derfor dagene de opprinnelige hadde på dette og de har også lagt en plan med sin revisor basert på opprinnelige frister.

Vedlagte høringgsvar ble sendt Finansdepartementet 15. mars 2022 og utdyper NHO reiselivs innspill. Last ned og les høringssvaret i sin helhet nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: