Høringssvar om tiltakspakker som gjelder innreise

NHO Reiseliv forutsetter at det gjennomføres en ny høringsrunde med lengre frist og også mer omfattende detaljnivå for både denne og andre beredskapsplaner som skal som skal brukes ved fremtidige virusutbrudd, pandemier og lignende kriser.

Vedlagte høringssvar om tiltakspakker som gjelder innreise ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet fra NHO Reiseliv 7 mars2022. 

Last bed og les brevet nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: