Høringssvar fra NHO Reiseliv om tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

NHO Reiseliv er svært kritisk til forslaget i høringen om tilbakebetaling av overskudd, konserntak og begrensinger på utbytte. Det er uakseptabelt at staten stenger ned en hel næring i den perioden som utgjør årets viktigste inntjeningsmåneder for mange bedrifter, uten å kompensere for nedstengningen.

NHO Reiseliv viser til høring på regjeringen.no og takker for anledningen til å komme med høringssvar. NHO Reiseliv viser ellers til høringssvaret til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og stiller seg bak dette.

NHO Reiseliv er positiv til at kompensasjonsordningen for næringslivet nå blir gjeninnført med månedlige tilskuddsperioder. Ordningen må gjelde så lenge smittevernrestriksjoner som i vesentlig grad hindrer normal forretningsdrift gjelder.

NHO Reiseliv er svært kritisk til forslaget i høringen om tilbakebetaling av overskudd, konserntak og begrensinger på utbytte. Det er uakseptabelt at staten stenger ned en hel næring i den perioden som utgjør årets viktigste inntjeningsmåneder for mange bedrifter, uten å kompensere for nedstengningen. Forslaget innebærer at det kun er de som har gjort det dårlig, altså de bedriftene som gikk med underskudd i månedene før nedstengingen, som får reel kompensasjon. De som lyktes med å omstille seg, spare på kostandene og jobbe beinhardt for å få et lite overskudd før året var omme, får ikke kompensasjon. Det er helt urimelig.

Last ned og les NHO Reiselivs høringssvar i sin helhet nedenfor.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: