Notat til Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av Covid-19-pandemien

Les NHO Reiseliv innspill til Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av Covid-19, som skal brukes ved fremtidige pandemier og lignende kriser.

NHO Reiseliv synes det er positivt at regjeringen har kommet med "Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien" (heretter Beredskapsplan). Som vi skrev i vårt opprinnelige høringssvar i februar i år, er det ønskelig å gi innspill på mer omfattende detaljnivå for beredskapsplanen som nå foreligger som nå skal brukes ved fremtidige pandemier og lignende kriser. 

Det vedlagte notatet ble overrakt Helse- og omsorgsdepartementet, og tar opp noen viktige momenter for NHO Reiselivs medlemsbedrifter, basert på hånteringen av COVID-19-pandemien: 

  • Høringer og kontakt 
  • Hotell som beredskap
  • Bordservering: nødvenig med tidsbegrensning
  • Definisjon "tilsvarende nære" vs "i samme følge"
  • Definisjoner og ordbruk 
  • Koronasertifikat
  • Forlengelse av planen 

Last ned

Last ned og les notatet i sin helhet her

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: