Brev om restrukturering og betinget forlengelse av statsgaranterte lån

Vi ber om at Finansdepartementet gir Eksfin de nødvendige tillatelse/signaler om å raskt kunne godkjenne søknader fra finansinstitusjoner som opplever at levedyktige bedrifter tenger økt nedbetalingstid på de godkjente lånene.

Vedlagte brev ble sendt piolitisk ledelse i Finansdepartementet, med kopi til næringsdepartementet og Finans Norge, 13. oktober 2023. 

Brevet redegjør for situasjonen for reiselivsbedifter som nå kan så foran en uoverkommelig barriere når de statsgaranterte lånene som gitt under koronapandemien, skal tilbakebetales.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: