Behov for strakstiltak for reiselivet ved nasjonal nedstenging

Brev fra NHO Reiseliv til næringsminister Iselin Nybø om strakstiltak for reiselivet i forbindelse med nye smitteverntiltak.

NHO reiseliv har forståelse for behovet for akutte smitteverntiltak, men konsekvensen er at uforutsette kostnader igjen veltes over på reiselivsbedriftene. Når staten innfører så inngripende tiltak over natten, må også staten ta en større del av kostnadene.  I lys av de nye, nasjonale og inngripende smitteverntiltakene, mener NHO Reiseliv at regjeringen må innføre flere strakstiltak.

Les mer i brevet. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Martin I. Dalen / Visit Trysil

På bedringens vei, men fortsatt svært tøft i deler av reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 9. september 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september bekrefter at utsettelsen av videre gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak sinker gjenåpningen av næringen. Deler av reiselivet påvirkes fortsatt negativt av korona. Samtidig bekrefter undersøkelsen at reiselivet er en omstillingsvillig, klimabevisst og inkluderende næring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: