Brev til NFD & FIN om kompensasjonsordningen - videreføring og justeringer

NHO viser til møte med næringsminister Iselin Nybø og finansminister Jan Tore Sanner 6. januar 2021, og oversender følgende innspill til Nærings- og Fiskeridepartementet og Finansdepartementet

NHO mener:

  1.  Det er bra at regjeringen allerede nå har forlenget kompensasjonsordningens virketid ut april.

  2. Kompensasjonsordningen bør videreføres så lenge tiltak for å håndtere pandemien hindrer normal for-retningsdrift.

  3. Ideelt sett bør arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres til 2 dager. Sekundært bør permitte-ringskostnader for arbeidsgiverperiode 1 legges inn i kompensasjonsordningen.

  4.  Kompensasjonsgraden bør settes til 85 pst. for januar og februar, og videreføres på dette nivået dersom situasjonen tilsier det.

  5.  Kompensasjonsordningen bør inkludere smittevernkostnader for å stimulere til økt aktivitet.

  6.  Det bør vurderes egne løsninger for vekst- og gründerbedrifter.


Avslutningsvis peker vi også på noen skjevheter som har hengt ved kompensasjonsordningen siden den ble lan-sert, og ber om at det på nytt vurderes hvorvidt noen av disse kan rettes opp.

Les hele brevet fra NHO i nedlastingslenken nedenfor. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: