Destinasjonsselskapenes situasjon er svært presset

Å la kontingenten til destinasjonsselskapene bli en del av de uunngåelige utgiftene som dekkes av kompensasjonsordningen, vil kunne være en indirekte støtte for destinasjonsselskapene og en motivasjon for næringslivet å investere i dem også i 2021, skriver NHO Reiseliv i dette brevet til næringsminister Iselin Nybø.

Flere innen denne reiselivsbransjen, særlig hotellmarkedet som er blitt svært hardt rammet av korona-pandemien, ser nå på muligheten for å kutte utgifter, og vurderer om de skal «melde» seg ut av flere destinasjonsselskaper for 2021. En slik utmelding vil medføre at svært mange destinasjonsselskap må si opp mange ansatte eller i verste fall legge ned driften.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: