Høring om ytterligere smitteverntiltak

NHO Reiseliv mener at det er viktig at man har både smittevern og opprettholdelse av arbeidsplasser som målsetting for de tiltakene som vurderes. Det betyr at vi tar til orde for en større grad av differensiering av tiltakene, basert på risiko og lokal smittesituasjon.

Følgende høringgsvar ble sendt Nærings- og fiskeridepartementet 6. januar 2021, og inkluderer NHO Reiselivs synspunkter eller forslag til ytterligere smitteverntiltak som bedt av departementet i desember 2020.

Vi setter pris på muligheten til å komme med innspill. NHO Reiseliv mener at det er viktig at man har både smittevern og opprettholdelse av arbeidsplasser som målsetting for de tiltakene som vurderes. Det betyr at vi tar til orde for en større grad av differensiering av tiltakene, basert på risiko og lokal smittesituasjon. 

Les mer i vedlagte høringssvar nedenfor. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: