Høringssvar om tilskuddsordning for omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard

Reiselivsnæringen på Svalbard er svært hardt rammet av korona-pandemien. NHO Reiseliv støtter derfor etableringen av tilskuddsordningen for omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard.

Vedlagte høriingssvar fra NHO Reiseliv ble oversendt Nærings- og fiskeridepartementet 1. desember 2020. 

Last ned

Last ned høringssvaret i PDF-format nedenfor

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Domen Foto: Nasjonale Turistveger

Forventer mange utenlandske besøkende i høst

Oppdatert 8. september 2023

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse september 2023

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: