Høringssvar om tilskuddsordning for omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard

Reiselivsnæringen på Svalbard er svært hardt rammet av korona-pandemien. NHO Reiseliv støtter derfor etableringen av tilskuddsordningen for omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard.

Vedlagte høriingssvar fra NHO Reiseliv ble oversendt Nærings- og fiskeridepartementet 1. desember 2020. 

Last ned

Last ned høringssvaret i PDF-format nedenfor

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Situasjonsanalyse

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 14. juni 2022

Reiselivet er på full fremmarsj, men mangel på arbeidskraft er en utfordring. Det viser vår ferske medlemsundersøkelse.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: