NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensjonsordning til lokale virksomheter

Stortinget har vedtatt utbetalinger til alle landets kommuner som skal gå til støtte av spesielt hardt rammede bedrifter. Her finner du NHO Reiselivs innspill til kommunestyrene på hvordan disse midlene bør fordeles.

Vedlagte brev ble sendt kommunesturerepresentantene 26. februar , og inkuderer NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Regjeringen foreslo i prop. 79s (2020-2021) en Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter og Stortinget vedtok og utvidet ordningen 23.februar.

NHO Reiseliv er svært glad for at en slik ordning er foreslått, og håper at kommunene raskt fatter en beslutning om hvordan midlene skal fordeles, slik at kriteriene er klare når utbetalingen skjer, samme hvor mye av potten som vil komme kommunens bedrifter til gode. 

Følgende er våre innspill til prioriteringer i fordelingen: 

  • Bedrifter rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og bedrifter rammet av nasjonal skjenkestopp 4. - 22. januar 2020
  • Reiselivsbedrifter uten omsetning o referansepesiodene til kompensasjonsordningen
  • Destinasjonsselskapene

Punktene beskrives i nærmere i detalj i det sendte brevet, som kan lastes ned nedenfor.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Martin I. Dalen / Visit Trysil

På bedringens vei, men fortsatt svært tøft i deler av reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 9. september 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september bekrefter at utsettelsen av videre gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak sinker gjenåpningen av næringen. Deler av reiselivet påvirkes fortsatt negativt av korona. Samtidig bekrefter undersøkelsen at reiselivet er en omstillingsvillig, klimabevisst og inkluderende næring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: