NHO Reiseliv

Innhold

NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensjonsordning til lokale virksomheter

Stortinget har vedtatt utbetalinger til alle landets kommuner som skal gå til støtte av spesielt hardt rammede bedrifter. Her finner du NHO Reiselivs innspill til kommunestyrene på hvordan disse midlene bør fordeles.

Vedlagte brev ble sendt kommunesturerepresentantene 26. februar , og inkuderer NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Regjeringen foreslo i prop. 79s (2020-2021) en Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter og Stortinget vedtok og utvidet ordningen 23.februar.

NHO Reiseliv er svært glad for at en slik ordning er foreslått, og håper at kommunene raskt fatter en beslutning om hvordan midlene skal fordeles, slik at kriteriene er klare når utbetalingen skjer, samme hvor mye av potten som vil komme kommunens bedrifter til gode. 

Følgende er våre innspill til prioriteringer i fordelingen: 

  • Bedrifter rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og bedrifter rammet av nasjonal skjenkestopp 4. - 22. januar 2020
  • Reiselivsbedrifter uten omsetning o referansepesiodene til kompensasjonsordningen
  • Destinasjonsselskapene

Punktene beskrives i nærmere i detalj i det sendte brevet, som kan lastes ned nedenfor.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Tegn til optimisme i reiseliv og servering før sommeren

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 14. mai 2021

Krisen fortsetter i reiseliv og servering, men nye tall viser tegn til optimisme før sommeren. Her finner du ferske tall og statistikk fra NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: