Gjennomslag for en rekke av NHO Reiselivs krav

Publisert

NHO Reiseliv-direktøren roser regjeringen og Stortinget for å ha lyttet til NHO Reiselivs anbefalinger. Med opp til 125.000 ansatte i fare for permitteringer, er det viktigere enn noen gang at konkurser unngås.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

– NHO Reiseliv har stått på døgnet rundt for å sørge for at våre medlemsbedrifter skal overleve. Vi var tidlig ute med å spille inn konkrete tiltak til regjeringen. Dialog og møter har gitt gjennomslag på flere områder. Jeg vil gi ros til regjeringen og Stortinget for at de nå tar ordentlige grep. Dette er tiltak som kan bidra til at de mange tusen permitterte får en jobb å vende tilbake til når dette er over, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

Flertallet er enige om flere nye tiltak for bedrifter og bransjer: 

  • Innbetalingen av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller i april utsettes. 
  • Overnattingsmomsen reduseres fra 12 til 8 prosent med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2020.
  • Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.  
  • Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger (barn hjemme) reduseres fra 14 til 3 dager.  
  • Videre reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien fra 14 til 3 dager frem til 31. oktober. 
  •  Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3 og vil få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag. Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned fra 1,5 til 0,75 G (74 894 kroner). Langt flere får dermed dagpenger. Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort. 
  • For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.  

─  Det viktigste er at bedriftene med dette får kuttet kostnader og at flere unngår konkurs til krisen er over; Arbeidsgiveravgiften blir utsatt, overnattingsmomsen er reversert fra 12 til 8 prosent fra 1. 1. 2020. Arbeidsgiverperioden blir redusert til 2 dager ved permittering, og 3 dager ved syke- og omsorgspenger. Sammen med økning av bankenes kredittrammer med 100 mrd kr som regjeringen foreslo søndag, vil dette hjelpe mange over krisen, sier Krohn Devold.  

─  Alle reiselivets bransjer; restaurant og uteliv, bilutleie, opplevelser, camping og hoteller er alle hardt rammet av koronasituasjonen. Nå er målet å overleve til krisen er over for alle reiselivets segmenter, avslutter Krohn Devold.

Trer i kraft så raskt som mulig

Regjeringen har gitt signaler om at de ønsker at endringene skal tre i kraft så raskt som mulig. Dette gjelder blant annet endringene i permitteringsregelverket om reduksjon av arbeidsgiverperioden ned til to dager. Planen er at dette vedtas i stortinget 19. mars 2020. Vedtaket vil da antagelig bli sanksjonert av Kongen i statsråd, enten i ekstraordinært statsråd torsdag 19. mars eller fredag 20. mars 2020. 

Endringen er varslet å tre i kraft straks det formelle er på plass. Slik NHO Reiseliv forstår det, vil endringene dessuten få anvendelse for permitteringer som allerede er iverksatt. Dette innebærer at arbeidsgiverperioden "fryses" på det antall dager som allerede er avviklet når loven trer i kraft, og som utgjør minst to dager. Hvis det eksempelvis er avviklet en arbeidsgiverperiode på seks dager, vil arbeidsgiverperioden anses som avsluttet.

Les mer i NHO-artikkelen: Hva blir nytt om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. fra 19. mars.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: