NHO Reiseliv

Innhold

Oppdatert analyse: Norsk reiseliv har tapt 41 milliarder kroner på koronakrisen

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

En fersk analyse viser at norske reiselivsbedrifter har tapt 41 milliarder kroner fra januar til og med august 2020, som følge av koronakrisen.

En fersk analyse viser at norske reiselivsbedrifter har tapt 41 milliarder kroner fra januar til og med august 2020, som følge av koronakrisen.

En fersk analyse viser at norske reiselivsbedrifter har tapt 41 milliarder kroner fra januar til og med august 2020, som følge av koronakrisen.

Analysen*, gjennomført av NHO på oppdrag for NHO Reiseliv, viser at samlet turistkonsum har falt med 30 prosent fra januar til og med august 2020 sammenlignet med samme periode i fjor (fra 137 milliarder til 96 milliarder kroner).

– Igjen får vi en bekreftelse på at reiselivet trenger hjelp til å dekke faste kostnader ut koronakrisen. Uten hjelp står vi overfor rasering av arbeidsplasser. Bransjen trenger kompensasjon for opp mot 80 prosent av faste utgifter fremover så lenge smitten varer, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Nedgangen i turistkonsum har vært størst blant utenlandske turister med 68 prosent nedgang fra 46 milliarder til 14 milliarder kroner - altså et tap på over 30 milliarder kroner. 

Reiselivsdirektøren mener at finansminister Jan Tore Sanner bommer når han sier at «markedet må avgjøre» hvilke bedrifter som skal være med videre.

– 30 milliarder er borte bare fra utenlandske gjester, og Europa er helrødt, så det finnes ikke noe marked som kan avgjøre dette. Ingen bedrifter kan overleve med de bestillingsnivåene som er nå, avslutter Krohn Devold.

Fravær av utenlandske turister gir et stort omsetningstap i august 

Tradisjonelt er august, sammen med juni og juli, en viktig måned for reiselivet, der utlenlandske turister utgjør en større andel av totale overnattinger. Mens nordmenn i juli nærmest kompenserte fullt ut for fraværet av utlendinger, så gjorde de ikke det i august. Se beregninger av tapt turistkonsum for perioden januar til og med juli 2020

Inntekter fra forretningsmarkedet redusert med 30 prosent 

I samme periode, altså fra januar til og med august, ble turismekonsumet knyttet til forretningsreiser redusert med 30 prosent fra 17,4 milliarder i 2019 til 12,2 milliarder i 2020.  

 

*Om analysen og metoden brukt:   
  • Analysen er gjennomført av samfunnsøkonom Bård Ola Tjønneland i NHO på oppdrag fra NHO Reiseliv. 
  • Utregningene er et grovt estimat som gir en pekepinn på hvordan reiselivet – gjennom å se på turismekonsumet (det turister konsumerer av overnatting, transport, servering, opplevelser og andre varer) – har blitt påvirket av koronakrisen.  

  • Samlet turistkonsum utgjøres av utenlandske turisters konsum i Norge, samt norske husholdningers og norske næringers utgifter til forretningsreiser. I 2018 var samlet turistkonsum på 186 milliarder kroner, ifølge SSB. Utenlandske turister sto for 30 prosent av konsumet, mens nordmenn sto for 70 prosent. Om lag 1/5 av turismekonsumet til nordmenn er knyttet til forretningsreiser. 

  • I denne analysen anslås endringen i turismekonsumet for januar til og med august 2020 med utgangspunkt i overnattingstall for henholdsvis utlendinger og nordmenn (justert for yrkesreiser). Overnattingstallene fra SSB er basert på den kommersielle overnattingstrafikken, og inkluderer ikke privat overnatting som Airbnb. 

Sist oppdatert 19. oktober 2020

På vei inn i julebord- og vintersesongen er det fortsatt høy konkursfrykt og permitteringer i reiselivet. Andelen som har gjennomført oppsigelser stiger og det er mange som har planer for oppsigelser. Det er særlig Oslo, Svalbard og de nordligste fylkene som rammes.

NHO Reiselivs nye statusrapport har ferske tall som beskriver situasjonen, og viser at nye tiltak for reiselivsnæringen er helt nødvendig. 

NHO Reiselivs bransjenormer for håndtering av smitteverntiltak

NHO Reiselivs jurister har utviklet bransjespesifikke veiledere og bransjenormer for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet 2020.

  • Trygge julebord
  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: