Oppdatert analyse: Norsk reiseliv har tapt 57 milliarder kroner på koronakrisen

Publisert

En fersk analyse viser at norske reiselivsbedrifter har tapt 57 milliarder kroner fra januar til og med november 2020, som følge av koronakrisen.

Nedgangen i turistkonsum har vært størst blant utenlandske turister med 68,5 prosent nedgang fra 54 til 17 milliarder kroner - altså et tap på 37 milliarder kroner. Yrkesreiser har også falt betraktelig med 31 prosent nedgang fra 25 til 17 milliarder kroner.

En fersk analyse viser at norske reiselivsbedrifter har tapt nær 57 milliarder kroner fra januar til og med november 2020, som følge av koronakrisen.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Analysen, gjennomført av NHO på oppdrag for NHO Reiseliv, viser at samlet turistkonsum har falt med drøyt 32 prosent fra januar til og med november 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Dette tilsvarer en nedgang på nær 57 milliarder.

NHO Reiseliv-direktøren har en krystallklar beskjed til regjeringen:

Med nye, svært inngripende tiltak, som nasjonal skjenkestopp, vil tapet fortsette å stige i tiden som kommer. Regjeringen må umiddelbart følge opp de nye tiltakene med å forbedre og forlenge kompensasjonsordningen, sier Kristin Krohn Devold.

─ Norsk reiseliv har lidd et enormt omsetningstap på grunn av pandemien. Vi nærmer oss et tap på 60 milliarder, og det er uten desember, som er en av de viktigste inntjeningsmånedene for reiselivet. Med nye, svært inngripende tiltak, som nasjonal skjenkestopp, vil tapet fortsette å stige i tiden som kommer. Når staten innfører så inngripende tiltak, må staten ta en større del av kostnadene. Det er helt nødvendig at kompensasjonsordningen forlenges så lenge pandemien varer, og den må forbedres slik at blant annet arbeidsgivers kostnader knyttet til permitteringer innlemmes i ordningen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Regjeringen annonserte nylig at kompensasjonsordningen forlenges ytterligere to måneder til å gjelder til og med april 2021. 

─ Det er positivt at regjeringen ser på ordningen på nytt og forlenger kompensasjonsordningen etter at de innførte nye, svært inngripende tiltak som berører hele reiselivet. Men ytterligere to måneder er for kortsiktig, og skaper ikke den tryggheten og forutsigbarheten som bedriftene trenger nå. Det er helt nødvendig at ordningen forlenges så lenge pandemien varer og hindrer bedriftene i å drive normalt, fortsetter Krohn Devold. 

NHO Reiseliv krever følgende strakstiltak:

 • At kompensasjonsordningen forlenges så lenge reiselivet rammes av smitteverntiltak
 • At kompensasjonsordningen omfatter flere kostnader som for eksempel råvarer/lagervarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak. I tillegg må levedyktige bedrifter som har falt utenfor ordningen bli kompensert.
 • At arbeidsgivers lønnspliktperiode reduseres fra ti til to dager. Man bør dessuten fjerne de fem lønnspliktdagene i lønnspliktperiode to.
 • At permitteringsperioden forlenges utover 52 uker, i alle fall fram til sommeren.
 • At lønnstilskuddsordningen forbedres.

Nedgangen i turistkonsum har vært størst blant utenlandske turister med 68,5 prosent nedgang fra 54 til 17 milliarder kroner - altså et tap på 37 milliarder kroner. Yrkesreiser har også falt betraktelig med 31 prosent nedgang fra 25 til 17 milliarder kroner. 

Les mer om NHO Reiselivs prioriterte saker for vinteren og våren 2021 her
*Om analysen og metoden brukt:   
 • Analysen er gjennomført av samfunnsøkonom Bård Ola Tjønneland i NHO på oppdrag fra NHO Reiseliv.
 • Utregningene er et grovt estimat som gir en pekepinn på hvordan reiselivet – gjennom å se på turismekonsumet (det turister konsumerer av overnatting, transport, servering, opplevelser og andre varer) – har blitt påvirket av koronakrisen.
 • Samlet turismekonsum utgjøres av utlendingers og norske husholdninger turistkonsum i Norge, samt norske næringers utgifter til forretningsreiser. I 2018 var samlet turistkonsum på 186 milliarder kroner, ifølge SSB. Utenlandske turister sto for 30 prosent av konsumet, mens nordmenn sto for 70 prosent. Om lag 1/5 av turismekonsumet til nordmenn er knyttet til forretningsreiser.
 • I denne analysen anslås turismekonsumet i 2020 med utgangspunkt i overnattingstall for henholdsvis utlendinger og nordmenn (justert for yrkesreiser). Overnattingstallene fra SSB er basert på den kommersielle overnattingstrafikken, og inkluderer ikke privat overnatting som Airbnb.

Sommeren ser lovende ut for norsk reiseliv

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse juni 2024

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

 • Trygg camping
 • Trygg servering
 • Trygg overnatting 
 • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: