Situasjonen for reiselivsbransjen er dramatisk sammenlignet med næringslivet for øvrig

Publisert

#205

Nå haster det mer enn noensinne å få på plass kompensasjonsordningen som næringsministeren lovte at vi skulle få 21. September. Hver dag som går uten at bedriftene får støtte til faste kostnader forverrer situasjonen for reiselivet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

En fersk undersøkelse fra NHO viser at det står dramatisk dårligere til for reiselivsbedriftene sammenlignet med næringslivet for øvrig. ─ Nå haster det å få på plass reiselivsmilliarden som næringsministeren har lovet, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Ifølge Næringslivets økonomibarometer for tredje kvartal (der 600 reiselivsbedrifter har respondert), som NHO lanserte i dag, er markedssituasjonen for NHO Reiselivs medlemmer betraktelig dårligere sammenlignet med snittet blant NHOs medlemsbedrifter.

Differanse på 71 prosent

77 prosent av reiselivsbedriftene vurderer markedssituasjonen som dårlig. Til sammenligning vurderer 25 prosent av NHOs medlemsbedrifter markedssituasjonen som dårlig. Differansen mellom de som vurdere markedssituasjonen som god eller dårlig er 1 prosent for NHOs medlemsbedrifter, mens for NHO Reiselivsbedrifter er differansen 71 prosent.

NHO Reiseliv-direktøren har en krystallklar beskjed til næringsministeren:
─ Situasjonen for reiselivet er dramatisk dårligere enn for næringslivet for øvrig. Nå haster det mer enn noensinne å få på plass kompensasjonsordningen som næringsministeren lovte at vi skulle få 21. September. Hver dag som går uten at bedriftene får støtte til faste kostnader forverrer situasjonen for reiselivet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: