– Er redd vi mister hele staben

Publisert

Hvis regjeringen ikke åpner for økt innreise av ansatte snarest, advarer reiselivet om at de vil miste kompetanse til andre europeiske land. Og sårt tiltrengt omsetning vil ryke i sommer.

– De fleste tilfellene snakker vi om sesongarbeidere som har vært ansatt hos oss tidligere og som kommer tilbake år etter år. Disse kjenner godt til bedriften og oppgavene som skal løses - og vi kjenner dem og vet at de gjør en meget god jobb, forklarer Knut Flakk.

I hele vår har NHO Reiseliv hatt kontakt med reiselivsbedrifter over hele landet som sliter med å få inn viktige sesongansatte som gjør det mulig å ta unna sommersesongen, og dermed sikre faste helårsarbeidsplasser. Mange bedrifter har nå tatt tilbake faste ansatte, men trenger fortsatt fagarbeidere på kjøkken, guider med spesialkompetanse, renholdere og så videre.

Stor belastning 

Knut Flakk, som blant annet eier opplevelses- og overnattingsbedriften 62 grader nord, er en av mange som nå er svært frustrert over regjeringens håndtering:

– Det er ingen logikk i at vi ikke får inn helt nødvendig personell som kan testes og sitte i karantene. Det er uforståelig når risikoen er så lav, at regjeringen er villig til å påføre norsk reiselivsnæring en så stor økonomisk belastning, sier han.

Flakk understreker at det er snakk om medarbeidere som blir boende fast på stedet der de jobber hele sommeren, og representerer en langt mindre smitterisiko enn mange andre som ferierer og reiser rundt.

Om regler for arbeidsinnvandring

Det kom ingen lettelser for generell arbeidsinnvandring på regjeringens pressekonferanse 18. juli. Det er fortsatt åpent for reisende fra grønne og gule land, og dermed også ansatte fra disse landene, å reise inn i Norge.

Norge vil koble seg på EUs koronapass-løsning 24. juni. Da vil reisende fra EU/ EØS-landene kunne reise til Norge, uavhengig av smitten i landet. Denne endringen vil hjelpe for arbeidsinnvandring for arbeidstakere som er fullvaksinerte i EU/ EØS og som kan fremvise gyldig koronapass. 

Det som ikke er vaksinerte i Europa, får da fortsatt ikke komme inn til Norge, med mindre de er fra et gult/grønt land.

Nå står mange ansatte i land med langt lavere smitte enn Norge og må fortsette å vente på å få komme inn. 

Les mer hos Helsenorge

Selv om det nå er åpnet for innreise av personell som er fullvaksinert eller fra grønne land, løser det ikke utfordringen for bedriftene. 

– De fleste tilfellene snakker vi om sesongarbeidere som har vært ansatt hos oss tidligere og som kommer tilbake år etter år. Disse kjenner godt til bedriften og oppgavene som skal løses - og vi kjenner dem og vet at de gjør en meget god jobb. Skal vi ut å rekruttere nye folk fra et sk «grønt land» stiller saken seg ganske annerledes. For det første kan det ta tid å finne den rette og det vil alltid være usikkerhet knyttet til slike nyansettelser. Dessuten kan landene fort skifte fra grønt til gult og rødt…. Og hva gjør vi da, undrer Flakk. 

Mister ansatte til andre land

Det blåser en gjenåpningsvind over Europa, hvor reiselivsbedrifter fra hele kontinentet står og venter på å få tak i folk. Knut Flakk og NHO Reiseliv advarer om at somling fra regjeringens side vil bety at mange tar jobb i andre land:

– Når Europa nå tar ferie, er det er stor etterspørsel etter ansatte i servicesektoren i hele Europa. Vi har holdt kontakt med våre faste sommermedarbeidere som har sittet og ventet på å få komme til Norge. De får nå tilbud fra en rekke europeiske land om jobb, og da er jeg redd vi mister hele staben om de må vente nye uker på å få komme til Norge, sier Flakk.

Ber om en rask løsning

Mange bedrifter venter på ansatte som kommer fra land med langt mindre smitte enn Norge. Det er krise at mange nå må vente til 5. juli før de får inn sine ansatte, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv Ole Michael Bjørndal.

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv Ole Michael Bjørndal sier at reiselivet nå står ovenfor et stort paradoks: Etter et år med nedstenging har nå flere gode bookingtall, men ikke nok ansatte til å ta imot gjester.

– Norge vil koble seg på EUs koronapass-løsning 24. juni. Fra da vil det komme mange turister, men bedriftene kommer ikke til å ha servitører, kokker eller renholdspersonale som gjør at de kan ta dem imot. Mange bedrifter venter på ansatte som kommer fra land med langt mindre smitte enn Norge. Det er krise at mange nå må vente til 5. juli før de får inn sine ansatte, sier han.   

NHO Reiseliv har nå bedt om snarlig avklaring og et møte med justisdepartementet for å få klarhet i innreiseproblematikken. Et tiltak er at Norge kan beslutte å følge EUs terskelverdier for karantenefritak før 5. juli. Bjørndal anerkjenner selvsagt myndighetenes arbeid for å begrense smitten, men mener det må være mulig å finne trygge og mer fleksible løsninger.

– Dette skader Norges konkurransekraft. Vi mener Sjøfartsdirektoratets løsning i større grad må åpne opp for innreise av personell som er helt nødvendige for driften, uten at de nødvendigvis er "spesialister". Det viktigste er at det er en arbeidsavtale og at testing og karantenekrav oppfylles, avslutter han. 

Flere NHO-foreninger ber om lettelser 

Det er flere næringer som har store utfordringer med at de ikke får inn utelandsk arbeidskraft. Flere NHO-foreninger presser nå på for raskere og mer fleksibel åpning for arbeidsinnvandring, og har sendt et felles brev til næringsministeren med innspill til den søknadsbaserte ordningen i regi av Sjøfartsdirektoratet. 

– Fjern kravet om bordservering

NHO Reiseliv mener kravet om bordservering bør fjernes umiddelbart. Tom Greni, som driver en rekke utesteder i Bergen, sier at kravet ikke fungerer i praksis.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: