Disse tiltakene krever vi nå

Publisert

Situasjonen for norsk reiseliv og NHO Reiselivs medlemmer er prekær. NHO Reiseliv krever fem tiltak gjennomført nå for å redde arbeidsplasser og livsverk.

Krever tiltak nå: Lønnsstøtte, nasjonal kompensasjonsordning, 3 arbeidsdager ved sykdom, videreutsettelse av skatter og avgifter og reduksjon av forsinkelsesrenten, og 5 lønnspliktdager ved permittering er tiltakene som NHO Reiseliv krever innført.

Kompensasjon for lønnspliktdager ved permittering

Reiselivsbedriftene ønsker på ingen måte å permittere de få ansatte de har igjen i bedriftene nå, men med full skjenkestopp og forbud mot større arrangementer vil mange stå uten arbeid til de ansatte de har igjen. Da må i alle fall ikke lønnspliktdagene til arbeidsgiver være det som får bedriften til å havne i økonomiske problemer. Det vil bli en ny kjemperegning når de nå må dekke de ti første dagene med lønn. Det må kompenseres med ekstra støtte til de som er helt nedstengt.  På grunn av for mange slike perioder i løpet av pandemien har flere nå opplevd snart to måneder med lønnsutgifter uten mulighet for inntekt.  

Lønnsstøtte

En lønnsstøtteordning for å unngå permitteringer er det viktigste for reiselivsbedriftene nå. En ny ordning må  hindre nye permitteringer istedet for å hente tilbake permitterte som i forrige runde. Her har vi jobbet hardt for å overbevise regjeringen om at dette er det viktigste tiltaket de kan innføre og sitter tett på prosessen med å gjøre de vanskelige avveiningene for å utforme en ny ordning nå.

Vi har gitt beskjed om at det haster med å gi reiselivsbedriftene trygghet om at de får denne hjelpen, men har forståelse for at en slik uprøvd ordning ikke kan bli perfekt over natten. 

Nasjonal kompensasjonsordning 

Den nasjonale kompensasjonsordningen ved stort omsetningstap blir gjeninnført,  men vi minner myndighetene på at det er viktig at det gis større fleksibilitet for hvilke måneder man skal sammenlikne tapet med.  Flere bedrifter har startet opp i 2020 eller i år og vil ha relevante sammenlikningsmåneder det siste året, mens for flere sesongbedrifter vil det være en enkelt måned i 2019 det er greiest å sammenlikne med. Vi gir også beskjed om at kompensasjon for tapt varelager nå også må gjelde der man har fått begrensninger, ikke kun full nedstengning, siden det meste av maten og drikken for tidenes julebordssesong allerede var kjøpt inn før tiltakene. 

3 arbeidsgiverdager ved sykdom

Det kommuniseres at man skal ha lav terskel for å bli hjemme ved sykdom, som er godt for smitten i samfunnet, men dyrt for bedrifter som i utgangspunktet er underbemannet.  Antall dager bedriftene skal dekkes må reduseres til maks 3 dager.

Videre utsettelse av skatter og avgifter og reduksjon av forsinkelselsrenten:

Ordningen med utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter har vært viktig for mange bedrifter, og ordningen bør gjeninnføres nå som begrensningene er tilbake.

 Næringslivet har i sum en utsatt skatte- og avgiftsregning på om lag 6 mrd. kr. som skal tilbakebetales ila. ett år med første avdragsforfall 31. oktober.

Flere av bedriftene som rammes av nedstengninger har begynt å betale ned utsatte skatter og avgifter til en høy rentesats på 8 prosent, noe som gjør denne regningen ekstra stor. NHO har bedt om at forsinkelsesrenten reduseres til 6 pst. med virkning fra 1. januar 2021.   

Finansdepartementets oversikt over utsatte avgifter, viser at reiselivet er dobbelt så hardt rammet som neste bransje på listen og at bransjer uten pandemitap har utsatt store beløp. NHO Reiseliv mener dette tyder på  at man bør målrette rentefritak eller ettergivelse basert på bransje.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Matbransjen samlet i Sandefjord

    Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) ble avholdt på Scandic Park Sandefjord 13. - 14. mai. Årets hovedtemaer var effektiv rekruttering, fullføring og livslang læring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: